Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.

Yazılım Makaleleri

0

LINQ - Temel İşlemler - Süzme (Filtering)

LINQ - Temel İşlemler - Bir Veri Kaynağı Bildirme ve Seçme yazısını incelerseniz, örneklerde veri kaynağındaki tüm elemanların seçildiğini görürsünüz. Halbuki sorgudan beklenen genellikle bazı şartlara uyan elemanların seçilmesidir. Bunun için "where" cümleciği kullanılır. "where" ile bir şart bildirilir.
var query = from ogrenci in ogrenciler
where ogr.YaziliSinavlar[0] >= 55
select ogr.Soyadi;


/*
// LINQ Yöntem Sözdizimi ile sorgu :
var query = ogrenciler.Where(ogr => ogr.YaziliSinavlar[0] >= 55)
.Select(ogr => ogr.Soyadi);
*/
(1. yazılı sınav notu 55 ve daha büyük olan öğrencilerin soyadlarını seç.)

where cümleciğinde if ile beraber şart bildirirken kullandığımız ve, veya gibi bağlaçları da kullanabiliriz.

var query = from ogrenci in ogrenciler
where ogr.YaziliSinavlar[0] >= 55 && ogr.Tekrar == true
select ogr;


/*
// LINQ Yöntem Sözdizimi ile sorgu :
var query = ogrenciler.Where(ogr => ogr.YaziliSinavlar[0] >= 55 && ogr.Tekrar == true);
*/
(1. yazılı sınav notu 55 ve daha büyük olan ve dersi tekrar eden öğrencileri seç)Diğer LINQ Makaleleri:


Yazan: 09.04.16 20:11

101,387p 4ü