Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.

Yazılım Makaleleri

0

LINQ - Oluşturma (Generation) Örnekleri

Range İle Tamsayı Aralığı Oluşturma

Enumerable.Range  yöntemi, LINQ ile kullanılabilecek bir tamsayı aralığı sağlar.

Aşağıdaki örnek Enumerable.Range  ile elde edilen tamsayı aralığındaki tek ve çift sayıları bulup çıktıya yazar.

var Sayilar = from TamSayi in Enumerable.Range(100, 11)
       select new { Sayi = TamSayi, TekMi = TamSayi % 2 == 1 };

Console.WriteLine("100 ile 110 arasındaki sayıların tek / çift olma durumları :");

foreach (var BirSayi in Sayilar)
{
  Console.WriteLine("Sayı {0} {1}tir.", BirSayi.Sayi, BirSayi.TekMi ? "tek" : "çift");
}

Console.ReadLine();

Örneğin çıktısı şöyle olacaktır :

100 ile 110 arasındaki sayıların tek / çift olma durumları :
Sayı 100 çifttir.
Sayı 101 tektir.
Sayı 102 çifttir.
Sayı 103 tektir.
Sayı 104 çifttir.
Sayı 105 tektir.
Sayı 106 çifttir.
Sayı 107 tektir.
Sayı 108 çifttir.
Sayı 109 tektir.
Sayı 110 çifttir.

Repeat İle Tekrarlanmış Tamsayı Aralığı Oluşturma

Enumerable.Repeat  yöntemi, LINQ ile kullanılabilecek bir tekrarlanmış tamsayılardan oluşan bir liste sağlar.

Aşağıdaki örnek Enumerable.Repeat ile elde edilen sayı tekrarlarını çıktıya yazar.

var Sayilar = Enumerable.Repeat(11, 5);

Console.WriteLine("Aşağıda kaç tane 11 var?");

foreach (var BirSayi in Sayilar)
{
  Console.WriteLine(BirSayi);
}

Console.ReadLine();

Örneğin çıktısı şöyle olacaktır :

Aşağıda kaç tane 11 var?
11
11
11
11
11

Kaynak:
https://code.msdn.microsoft.com/101-LINQ-Samples-3fb9811bDiğer LINQ Makaleleri:


Yazan: 10.04.16 23:01

101,387p 4ü