Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.

Yazılım Makaleleri

0

Canvas ile daire, çember, yay ve dilimler çizmek

Canvas etiketi ile daire, çember, yay ve dilimler çizmek için şu yöntemler kullanılır:
 • arc
 • arcTo

arc yöntemi:

arc yöntemi, merkez konumu ve yarıçapını bildirdiğimiz bir yay veya tam bir daire / çember çizmek için kullanılır.

arc yönteminde çizilecek şekli belirlemek için açı değeri de kullanılır.Tam bir daire oluşturmak istediğimizde açıyı 360 derece veririz. Eğer bir yay parçası oluşturmak istersek yayın gördüğü açı miktarını bildiririz.

Yanlız öncelikle bilinmesi gereken bir konu var. O da bilgisayar çizimlerinde bir çok yerde kullanıldığı gibi açı ölçü birimi olarak derece değil radyan (rad) kullanılır.

1 radyan, dairenin yarı çapı uzunluğundaki bir yay parçasını gördüğü açı miktarına eşittir. Bu da yaklaşık 57,3 dereceye karşılık gelir.

360 derecelik bir açı yani bir tam daire 2 x π (pi sayısı), yani yaklaşık 6,28 radyana karşılık gelir. Buradan hareketle şu açıların radyan karşılıklarını kolayca bulabiliriz:

180 derece = π radyan (yaklaşık 3,14 radyan),
90 derece = π / 2 radyan (yaklaşık 1,57 radyan),
45 derece = π / 4 radyan,
270 derece = 1.5π radyan.

Eğer üstteki gibi belirli açılar dışında açılar kullanmak isterseniz açıyı radyana çevirmek için çevireceğiniz açı değerini π / 180 ile çarpın.

Örneğin 75 derecenin radyan karşılğı = 75 * π / 180 ≅ 1,3 radyandır.

Radyanı dereceye çevirmek isterseniz radyan değerini 180 / π ile çarpın.

Örneğin 1,3 radyanın derece karşılığı = 1,3 * 180 / π ≅ 74,52 derecedir.

Radyanı daha iyi anlamak için Wikipedia'nın şu gösterimini inceleyebilirsiniz:Bu kadar ayrıntıdan sonra artık arc yöntemiyle çizime geçelim.

arc yönteminin kullanımı şöyledir :
arc(merkez noktanın yatay / x konumu,
  merkez noktanın dikey / y konumu,
  yarıçapın uzunluğu,
  yayın başlangıç açısı,
  yayın bitiş açısın,
  yay hangi yöne çizilecek);
Son parametrenin kullanımı zorunlu değildir. true veya false değerleri alabilir. Varsayılan (yazmazsak kullanılacak olan) false değeridir. false değeri çizimin saat yönüne doğru yapılması için kullanılır. Eğer saat yönünün tersine çizim yapılacak ise true değeri kullanılır.

Artık bir örnek verelim:
<canvas id="cnTuval" width="200" height="200" style="border:1px solid red">
  Tarayıcınız HTML5 desteklemiyor
</canvas><br />
<input type="button" value="Çiz" onclick="ciz()" />

<script>

function ciz() {
  var tuval = document.getElementById("cnTuval");
  var ctx = tuval.getContext("2d");

  ctx.strokeStyle = "blue";
  ctx.lineWidth = 3;

  ctx.beginPath();

  ctx.arc(
      100,    // Merkez noktasının yatay konumu
      100,    // Merkez noktasının dikey konumu
      50,     // Yarıçap uzunluğu
      0,     // Başlangıç açısı
      Math.PI * 2 // Bitiş açısı
      );

  ctx.stroke();

}

</script>
Örnekte arc yöntemiyle merkez noktası x=100, y=100 olmak üzere (ortaya), yarı çapı 50 piksel olan bir tam daire çiziliyor. Başlangıç açısı 0, bitiş açısı ise Math.PI * 2 verildiğinden (360 derece) tam bir daire çizilecektir.

Math.PI, JavaScript'in Math sınıfındaki PI özelliğini ifade eder. 3,14 yazmak yerine bunu yazarız ve 3.141592653589793 değerini elde ederiz.

Örnekte beginPath ve stroke yöntemlerinin kullanıldığına dikkat edin. Eğer çizimi bitirmek için fill kullanılacaksa bunlara gerek yoktur. Ancak çizgilerle çizilecekse kullanmadığımızda bir şey göremeyiz.

Örneğin çıktısı şöyle olacaktır.


arc yöntemi ile yay çizmek:

Önceki örnekte başlangıç açısını 0 ve bitiş açısını Math.PI * 2  verdiğimizden dolayı tam bir çember çizdik. Eğer bir yay çizmek istersek işte bu açı değerlerini değiştirerek yayın başlangıç, bitiş konumunu belirleriz.

Örnek:
  <canvas id="cnTuval" width="200" height="200" style="border:1px solid red">
    Tarayıcınız HTML5 desteklemiyor
  </canvas><br />
  <input type="button" value="Çiz" onclick="ciz()" />

  <script>

  function ciz() {
    var tuval = document.getElementById("cnTuval");
    var ctx = tuval.getContext("2d");

    ctx.strokeStyle = "blue";
    ctx.lineWidth = 3;

    ctx.beginPath();

    // 90 derecelik bir yay çiz.
    ctx.arc(100, 100, 50, 0, Math.PI / 2);

    ctx.stroke();

  }

  </script>
Örnekte kullanılan arc yönteminde 5. parametre bu sefer Math.PI / 2  yani 90 derece olarak bildirildi. Bunun sonucunda aşağıdaki yayı görürsünüz.


Bu şekilden neresi 0 radyan, neresi Math.PI / 2 radyan bunu bilemiyoruz. Açıların yerlerini çıktıyı kullanan bir şekil üzerinde görelim:


Görüldüğü gibi 0 radyan (bu nokta aynı zamanda π * 2 radyandır) sağ taraftadır. Örneğimizde burayı başlangıç noktası olarak verdik. π / 2 radyan (90 derece) ise alttadır. Burayı da bitiş noktası olarak bildirmiştik.

Çizim son parametreyi kullanmadığımız dolayı yön belirtmediğimiz için saat yönüne yapıldı ve 0 radyandan π / 2 radyana doğru saat yönünde ilerleyerek bir yay çizildi.

Eğer yön parametresini kullanır ve true verirseniz çizim 0 radyandan π / 2 radyana saat yönünün tersine yapılacaktır.

Örnek:
  <canvas id="cnTuval" width="200" height="200" style="border:1px solid red">
    Tarayıcınız HTML5 desteklemiyor
  </canvas><br />
  <input type="button" value="Çiz" onclick="ciz()" />

  <script>

  function ciz() {
    var tuval = document.getElementById("cnTuval");
    var ctx = tuval.getContext("2d");

    ctx.strokeStyle = "blue";
    ctx.lineWidth = 3;

    ctx.beginPath();

    // 90 derecelik bir yayı saat yönünün tersine giderek çiz.
    ctx.arc(100, 100, 50, 0, Math.PI / 2, true
);

    ctx.stroke();

  }

  </script>
Çıktı şu şekilde olacaktır:


Tabiki başlangıç açısını 0 radyan vermek zorunda değiliz. Başka başlangıç ve bitiş açıları kullanarak farklı çizimler yapabilrsiniz.

arc yöntemi ile daire çizmek:

Bir daire (içi dolu) çizmek için arc yöntemininden sonra stroke yerine fill kullanın.

Örnek:
  <canvas id="cnTuval" width="200" height="200" style="border:1px solid red">
    Tarayıcınız HTML5 desteklemiyor
  </canvas><br />
  <input type="button" value="Çiz" onclick="ciz()" />

  <script>

  function ciz() {
    var tuval = document.getElementById("cnTuval");
    var ctx = tuval.getContext("2d");

    ctx.fillStyle = "blue";

    ctx.arc(100, 100, 50, 0, Math.PI * 2);

    ctx.fill();

  }

  </script>
Çıktı şöyle olacaktır:


arc yöntemiyle içi boş bir dilim çizmek:

arc yöntemiyle içi boş bir dilim çizmek için yay çizdikten sonra lineTo metoduyla son noktadan (yayın bitiş noktasıdır, kalem burada konumlanır) dairenin merkez noktasına bir doğru çizgi çizeriz ve arkasından closePath  yöntemini çağırarak merkez noktası ile yayın başlıngıç noktasını birleştiririz.

Örnek:
  <canvas id="cnTuval" width="200" height="200" style="border:1px solid red">
    Tarayıcınız HTML5 desteklemiyor
  </canvas><br />
  <input type="button" value="Çiz" onclick="ciz()" />

  <script>

  function ciz() {
    var tuval = document.getElementById("cnTuval");
    var ctx = tuval.getContext("2d");

    ctx.beginPath();

    // 90 derece açıyla br yay çiz
    ctx.arc(100, 100, 50, 0, Math.PI / 2);

    // Yayın bitişinden dairenin merkez noktasına bir doğru çiz
    ctx.lineTo(100, 100);

    // Uçları (yayın başlangıç ucu ile merkez noktadaki
    // kalemin bulunduğu konumları) birleştir.
    ctx.closePath();

    ctx.stroke();

  }

  </script>
Çıktı şu şekilde olacaktır:


Saat yönünün tersine ilerleyerek büyük bir dilim çizelim.
  <canvas id="cnTuval" width="200" height="200" style="border:1px solid red">
    Tarayıcınız HTML5 desteklemiyor
  </canvas><br />
  <input type="button" value="Çiz" onclick="ciz()" />

  <script>

  function ciz() {
    var tuval = document.getElementById("cnTuval");
    var ctx = tuval.getContext("2d");

    ctx.beginPath();

    // 90 derece açıyla saat yönünün tersine giderek bir yay çiz
    ctx.arc(100, 100, 50, 0, Math.PI / 2, true
);

    // Yayın bitişinden dairenin merkez noktasına bir doğru çiz
    ctx.lineTo(100, 100);

    // Uçları (yayın başlangıç ucu ile merkez noktadaki
    // kalemin bulunduğu konumları) birleştir.
    ctx.closePath();

    ctx.stroke();

  }

  </script>
Çıktısı şöyle olacaktır:


arc yöntemiyle içi dolu bir dilim çizmek:

İçi boş yapılan dilim çizimlerinin aynısını yapıp sonuçta stroke yerine fill yöntemini çağırırsanız içi dolu bir dilim çizilir. Daha önceki makalelerde de belirttiğim gibi eğer hem dolgulu, hem de kenarlıklı bir şekil oluşturmak isterseniz hem stroke, hem de fill yöntemlerini çağırın.

Bir örnek:
  <canvas id="cnTuval" width="200" height="200" style="border:1px solid red">
    Tarayıcınız HTML5 desteklemiyor
  </canvas><br />
  <input type="button" value="Çiz" onclick="ciz()" />

  <script>

  function ciz() {
    var tuval = document.getElementById("cnTuval");
    var ctx = tuval.getContext("2d");

    ctx.fillStyle = "blue";

    // 90 derece açıyla saat yönünün tersine giderek yay çiz
    ctx.arc(100, 100, 50, 0, Math.PI / 2, true);

    // Yayın bitişinden dairenin merkez noktasına bir doğru çiz
    ctx.lineTo(100, 100);

    // Uçları (yayın başlangıç ucu ile merkez noktadaki
    // kalemin bulunduğu konumları) birleştir.
    ctx.closePath();

    ctx.fill();

  }

  </script>
Çıktı şöyledir:


Şimdi şu etkileşimli örnekle oynayarak arc yönteminin kullanımı hakkında biraz alıştırma yapabilirsiniz.

arcTo yöntemi ile yay çizmek:

arcTo yöntemi, çizimle veya moveTo yöntemi ile gelinen son noktadan verilen 2 nokta ve yarıçapı bildirilen hayali bir daireyi kullanarak yay çizer.

Kullanımı şöyledir:

arcTo(kontrol noktasının yatay / x konumu,
   kontrol noktasının dikey / y konumu,
   bitiş noktasının yatay / x konumu, 
   bitiş noktasının dikey / y konumu,
   hayali dairenin yarıçapı);

arcTo yönteminde kullanılan kontrol noktası, eğri çizimlerinde kullanılan bir tekniktir. Kontrol noktası üzerine çizim yapılmaz. Bu nokta, çizilen yayın veya eğri fonksiyonlarında çizilen eğrilerin ne kadar veya nereye kadar göbek yapacağını belirler.

Aşağıdaki şekli inceleyin. Şekildesi P0 noktası kalemin son bulunduğu veya moveTo ile taşındığı nokta, P1 noktası kontrol noktası ve P2 noktası da bitiş noktasıdır. Hayali daire ise gri olarak gösterilmektedir. Bu daire görüntülenmez.

Dikkat ederseniz P0, P1 ve P2 noktaları ile oluşturulan açı içine yarıçapı bildirilen daire oturtulmaktadır. Çizim P0'dan başlayıp dairenin açıyı gösteren çizgilerle kesiştiği yere kadar düz, dairenin sonraki çizgiyle kesiştiği yere kadar daire yayı çizilerek oluşturulmaktadır. Eğer P2'ye kadar tamamlamak isterseniz lineTo ile P2 noktasına bir çizgi çizin.

Buradaki hayali dairenin yarı çapını küçültüp daha küçük bir daire bildirdiğinizde daire açının içine daha fazla girebilecek (P1'e yaklaşacak) ve şekil şöyle değişecektir.

arcTo kullanılırken en çok yapılan ve yanlış bir görüntü oluşmasına neden olan hata, noktalarla oluşturulan açının içine dairenin girememesidir. Bu durumda noktaların yerini değiştirmek ya da daireyi küçültmek gerekir.

Karşılaşabileceğiniz bu durum alttaki şekilde gösterilmektedir:

arcTo yöntemi yuvarlatılmış köşeler çizmek için çok kullanışlıdır. Bunu yapabilmek çin P0, P1 ve P2 noktalarını dik açı oluşturacak ve aralarındaki mesafe eşit olacak şekilde belirleyin. Dairenin yarıçapı ise noktaların arasındaki mesafe kadar olsun. Dairenin yarıçapını daha fazla verirseniz üstteki görüntü oluşur.

arcTo yönteminin çalışma şekli biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Dilerseniz şu etkileşimli örnekle biraz oynayın.
Örnek :
  <canvas id="cnTuval" width="200" height="200" style="border:1px solid red">
    Tarayıcınız HTML5 desteklemiyor
  </canvas><br />
  <input type="button" value="Çiz" onclick="ciz()" />

  <script>

  function ciz() {
    var tuval = document.getElementById("cnTuval");
    var ctx = tuval.getContext("2d");

    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(50, 100);
    ctx.arcTo(50, 50, 100, 50, 50);
    ctx.stroke();

  }

  </script>
Çıktı şöyle olacaktır:


Bu yöntemi kullarak bir yuvarlak köşe çizelim.

  <canvas id="cnTuval" width="200" height="200" style="border:1px solid red">
    Tarayıcınız HTML5 desteklemiyor
  </canvas><br />
  <input type="button" value="Çiz" onclick="ciz()" />

  <script>

  function ciz() {
    var tuval = document.getElementById("cnTuval");
    var ctx = tuval.getContext("2d");

    ctx.beginPath();

    ctx.moveTo(50, 150);
    ctx.lineTo(50, 100);
    ctx.arcTo(50, 50, 100, 50, 50);
    ctx.lineTo(150, 50);

    ctx.stroke();

  }

  </script>
Çıktısı şöyle olacaktır:


Çıktıyı daha iyi anlamak için şu şekli inceleyin:

Şekildeki kırmızı bölgede kalan çizgi parçası ilk lineTo ile (lineTo(50, 100)), yeşil bölgede kalan çizgi arcTo yöntemi ile, mavi bölgede kalan çizgi ise ikinci lineTo ile (lineTo(150, 50)) oluşturulmuştur.

Köşeyi daha küçük açılı yapmak isterseniz, sadece örnekteki daire açısını küçültün. Üstteki şekillerde de görüldüğü gibi son bulunan noktadan dairenin başlangıcına kadar olan kısma arcTo tarafından kendiliğinden düz bir çizgi çiziliyor. Dairenin oluşturulan açıya üstte değdiği yerden itibaren biz lineTo çizgiyi uzatıyoruz.

Örnek:
  <canvas id="cnTuval" width="200" height="200" style="border:1px solid red">
    Tarayıcınız HTML5 desteklemiyor
  </canvas><br />
  <input type="button" value="Çiz" onclick="ciz()" />

  <script>

  function ciz() {
    var tuval = document.getElementById("cnTuval");
    var ctx = tuval.getContext("2d");

    ctx.beginPath();

    ctx.moveTo(50, 150);
    ctx.lineTo(50, 100);
    ctx.arcTo(50, 50, 100, 50, 20
);
    ctx.lineTo(150, 50);

    ctx.stroke();

  }

  </script>
Çıktısı:


Şeklin ayrıntıları şöyledir:

Üstteki benzer şekilde olduğu gibi kırmızı bölgede kalan çizgi parçası ilk lineTo ile (lineTo(50, 100)), yeşil bölgede kalan çizgi arcTo yöntemi ile, mavi bölgede kalan çizgi ise ikinci lineTo ile (lineTo(150, 50)) oluşturulmuştur.

Artık kenarları yuvarlatılmış dörtgeni de siz çizin.

Bu kadar. Eksik görürseniz lütfen bildirin.İlgili Makaleler


Yazan: 16.04.16 23:36

101,387p 4ü