Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.
0

işlemcide zararlı olabilecek bir değer Request.Form algılandı.

Google trasnlate dil kullanıyorum sadece ruscata formu göndermeye çalıştığımda bu hatayı alıyorum encoding kullanmayı bilmiyorum bu sorunu nasıl çözebilirim?

buton eventim
...protected void btnIletisimformugonderim_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    if (Session["GuvenlikKelimesi"] == null)
    {
      ltrlBilgi33.Text = "Session bulunamadı. İsteğiniz ile ilgili işlem yapılamadı.";
      return;
    }

    if (txGuvenlikKelimesi.Text == Session["GuvenlikKelimesi"].ToString())
    { 
			SmtpClient ss = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587);
      ss.Timeout = 10000;
      ss.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
      ss.UseDefaultCredentials = false;
      ss.Credentials = new NetworkCredential("xxx", "xxx");
      MailMessage mm = new MailMessage("xxx@xxxx.com", "xxxx@xxx.com");
      mm.IsBodyHtml = true;
      mm.Subject = txtAdSoyad.Text + "'dan REZERVASYON TALEBİ VAR!";
      mm.Body = "Adı Soyadı: " + txtAdSoyad.Text + "</br><hr>" + "Tur Adı " + ltrlBaslik.Text + "</br><hr>" + "E-Posta Adresi: " + txtEmail.Text + "</br><hr>" + "Telefonu: " + txtTel.Text + "</br><hr>" + "Mesajı: " + txtNotlar.Text;
      ss.EnableSsl = true;
      mm.BodyEncoding = UTF8Encoding.UTF8;
      mm.DeliveryNotificationOptions = DeliveryNotificationOptions.OnFailure;
      ss.Send(mm);

      ltrlBilgi33.Text = "Güvenlik kelimesi onaylandı. İsteğiniz ile ilgili işlem başarıyla tamamlandı.";

      using (var helper = new SqlHelper())
      {
        helper.CommandText("Insert into SitedenTalepler(Tarih,Tel,Email,Notlar,AdSoyad) values(@Tarih,@Tel,@Email,@Notlar,@AdSoyad)")
           .Parameters(param => param
                        .AddWithValue("Tel", txtTel.Text)
                        .AddWithValue("Tarih", DateTime.Now.ToString())
                        .AddWithValue("Notlar", txtNotlar.Text)
                        .AddWithValue("AdSoyad", txtAdSoyad.Text)
                        .AddWithValue("Email", txtEmail.Text)).ExecuteNonQuery();
      }
    }
    else
      ltrlBilgi33.Text = "Güvenlik kelimesi onaylanamadı. İsteğinizle ile ilgili işlem yapılmadı.";
  }Site dilini google trasnlate de iken formu gönderince Rusça gibi dillerde Karşılaştığım hata

'/' Uygulamasında Sunucu Hatası.

İstemcide (ctl00$ContentPlaceHolder1$btnIletisimformugonderim="&#1054;&#1058;&#1055..."), zararlı olabilecek bir değer Request.Form algılandı.

Açıklama: ASP.NET istekte HTML biçimlendirmesi veya komut dosyası içeriyor olabileceğinden tehlikeli olabilecek veri algıladı. Veriler uygulamanızın güvenliğini aşmaya yönelik siteler arası komut dosyası saldırısı gibi bir girişimi temsil ediyor olabilir. Bu tür girişler uygulamanız için uygunsa, web sayfasına buna açıkça izin verecek kod ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=212874. 

Özel Durum Ayrıntıları: System.Web.HttpRequestValidationException: İstemcide (ctl00$ContentPlaceHolder1$btnIletisimformugonderim="&#1054;&#1058;&#1055..."), zararlı olabilecek bir değer Request.Form algılandı.

Kaynak Hatası: 

[İlişkili kaynak satırı yok]

Kaynak Dosya: c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\c0117a37\c42d68d5\App_Web_314k32tp.2.cs    Satır: 

Yığın İzleme: 

[HttpRequestValidationException (0x80004005): İstemcide (ctl00$ContentPlaceHolder1$btnIletisimformugonderim="&#1054;&#1058;&#1055..."), zararlı olabilecek bir değer Request.Form algılandı.]
  System.Web.HttpRequest.ValidateString(String value, String collectionKey, RequestValidationSource requestCollection) +9932888
  System.Web.HttpRequest.ValidateHttpValueCollection(HttpValueCollection collection, RequestValidationSource requestCollection) +194
  System.Web.HttpRequest.get_Form() +50
  System.Web.HttpRequest.get_HasForm() +9933179
  System.Web.UI.Page.GetCollectionBasedOnMethod(Boolean dontReturnNull) +95
  System.Web.UI.Page.DeterminePostBackMode() +69
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +6569
  System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +245
  System.Web.UI.Page.ProcessRequest() +72
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context) +22
  System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) +58
  ASP.turdetay_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) in c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\c0117a37\c42d68d5\App_Web_314k32tp.2.cs:0
  System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +188
  System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step) +48
  System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +71


Sürüm Bilgisi: Microsoft .NET Framework Sürümü:4.0.30319; ASP.NET Sürümü:4.7.3282.0

1 Cevap

0
web.config dosyasına aşağıdakileri ekleyin.
<system.web>
  <compilation debug="true" targetFramework="4.0" />
  <httpRuntime requestValidationMode="2.0" />
</system.web>
Daha sonra sayfanın Page yönergesine ValidateRequest="false" bildirimini ekleyin.
<%@ Page Language="C#" ValidateRequest="false" %>


Cevaplayan: 04.06.19 19:38
cevapsitesi
102,034p 15ü