Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.
0

ListView Sutunlarına veri girme?


merhaba, c# htmlagilitypack ile bi siteden veri çekiyorum bu verileri listviewe aktarabiliyorum ancak alt alta oluyordu iç içe foreach kullanarak yan yana eklemeyi başardım ancak şimdi listede 18 veri var bunu sürekli döndürüyor durduramadım yardımcı olur musunuz?

private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {
   Uri url = new Uri("https://www.aaa.com");
   WebClient client = new WebClient();
   client.Encoding = Encoding.UTF8;
   string html = client.DownloadString(url);
   HtmlAgilityPack.HtmlDocument dokuman = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();
   dokuman.LoadHtml(html);
   HtmlNodeCollection ad1 = dokuman.DocumentNode.SelectNodes("//tr//td[1]");
   HtmlNodeCollection ad2 = dokuman.DocumentNode.SelectNodes("//td[@class='team__name']");
   HtmlNodeCollection ad3 = dokuman.DocumentNode.SelectNodes("//tbody//tr//td[11]");
   HtmlNodeCollection ad4 = dokuman.DocumentNode.SelectNodes("//table[@class='group__list__table']//tbody//td");
   listView1.View = View.Details;
   foreach (var baslik in ad1)
   {
     foreach (var baslik2 in ad2)
     {
       foreach (var baslik3 in ad3)
       {
         listView1.Items.Add(new ListViewItem(new string[] { baslik.InnerText, baslik2.InnerText, baslik3.InnerText }));
       }
     }
   }
}

Soran:30.04.19 14:52
misafir  

Henüz cevap veren yok.