Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.
0

SQL Sayfalama ile ilgili sıkıntı yapıyorum AZ/ZA sıralaması

Asp.nete çok hakim değilim. Bir Sql tarasında veritabanı porsedurle sayfalamayı çekiyorum yalnız sayfalamadaki filtreleme sadece o sayfada işlem yapıyor örn: 30 sayfa var her sayfada 10 ürün 300 toplam ürün var azdan çoka fiyata göre listele dendiğinde yada izme alafabeye kaçıncı sayfadaysan sadece o sayfadakileri sıralıyor bu 30 sayfada 300 üründe yapmasını ve yeniden sayfalaması gerekmezmi bunu nasıl yapabilirim.

kısaca: 30 sayfanın genelindeki ürünlerde değil işlem bu mevcut kodlarımla hangi sayfada ise onu tetikliyor.

Sql prosedur kodum.

ALTER PROCEDURE [dbo].[GetCustomersPageWise]
   @PageIndex INT = 1,
	 @PageSize INT = 15,
	 @orderColumn int,
	 @orderdir nvarchar(10),
	 @RecordCount INT OUTPUT
AS
BEGIN

  SELECT ROW_NUMBER() OVER 
   (
      ORDER BY [UrunID] ASC
   )AS RowNumber,	
	  Urunler.UrunFiyati,Urunler.StokKodu, dbo.Urunler.UrunAdi, dbo.Urunler.Nekadardandustu,
	  dbo.Urunler.Hit,dbo.Urunler.UrunDetay, dbo.Urunler.UrunId, dbo.Urunler.EnCokSatanlar, dbo.Urunler.Indirimdekiler,
	  dbo.Urunler.Resmi2, dbo.Urunler.Resmi, dbo.Urunler.Onay,
	  dbo.Urunler.Vitrin, dbo.UrunKategoriler.UrunKategoriAdi 
		INTO #Results  FROM dbo.Urunler INNER JOIN dbo.UrunKategoriler ON dbo.Urunler.UrunKategoriId = dbo.UrunKategoriler.UrunKategoriId order by
		  CASE WHEN @orderColumn = 1 AND @orderdir = 'desc' THEN Urunler.UrunAdi END DESC,  
	  CASE WHEN @orderColumn = 1 AND @orderdir = 'asc' THEN Urunler.UrunAdi END asc,  
    CASE WHEN @orderColumn = 2 AND @orderdir = 'desc' THEN cast(Urunler.UrunFiyati as int) END DESC,  
   CASE WHEN @orderColumn = 2 AND @orderdir = 'asc' THEN cast(Urunler.UrunFiyati as int) END asc
   


   SET NOCOUNT ON;
   
   SELECT @RecordCount = COUNT(*)
   FROM #Results
      
   SELECT * FROM #Results
   WHERE RowNumber BETWEEN(@PageIndex -1) * @PageSize + 1 AND(((@PageIndex -1) * @PageSize + 1) + @PageSize) - 1

   DROP TABLE #Results
END

yeterli gelmez ise  diğer aspx ve aspx.cs kodlarımıda paylaşabilirim

 cevap veren değerli arkadaşlara teşekkür ederim

3 Cevap

0
Üstteki

 SELECT ROW_NUMBER() OVER 
   (
      ORDER BY [UrunID] ASC
   ) AS RowNumber, .....

bölümü, kayıtları UrunID değerine göre sıraladıktan sonra, bu sıraya göre her  kayda 1, 2, 3 şeklinde değer verir. Ancak sorgunun devamında CASE'ler ile belirlediğin sıralamada kayıtlar yeniden ve belirttiğin alana göre sıralanıyor. Dolayısıyla RowNumber sıralaması bozuluyor.

Ancak sen altta sonuç tablosundaki kayıtları isterken RowNumber'a göre istiyorsun. Sıralama artık buna göre olmadığından beklediğin sonucu alamazsın.

Bana göre bunun için en kısa çözüm OVER bölümünü şöyle değiştirmendir.

  SELECT ROW_NUMBER() OVER 
   (
      ORDER BY (SELECT 0)
   ) AS RowNumber, .......

Bu, UrunID'ye göre satır numarası vermez ve CASE'ler ile yaptığın sıralamaya göre her kayıt bir RowNumber değeri alır.

Son olarak bu şekilde geçici tablolarla sayfalama yapmak yerine SQL Server 2012 kullanıyorsan OFFSET ve FETCH NEXT  kullanımını öneririm. Daha az kod yazarsın ve daha yeni bir yöntem. 

Ek: OFFSET ile bir örnek

ALTER PROCEDURE [dbo].[GetCustomersPageWise]
   @PageIndex INT = 1,
	 @PageSize INT = 15,
	 @orderColumn int,
	 @orderdir nvarchar(10),
	 @RecordCount INT OUTPUT
AS
BEGIN
 

 	  SELECT Urunler.UrunFiyati,Urunler.StokKodu, dbo.Urunler.UrunAdi, dbo.Urunler.Nekadardandustu,
	  dbo.Urunler.Hit,dbo.Urunler.UrunDetay, dbo.Urunler.UrunId, dbo.Urunler.EnCokSatanlar, dbo.Urunler.Indirimdekiler,
	  dbo.Urunler.Resmi2, dbo.Urunler.Resmi, dbo.Urunler.Onay,
	  dbo.Urunler.Vitrin, dbo.UrunKategoriler.UrunKategoriAdi 
		FROM dbo.Urunler INNER JOIN dbo.UrunKategoriler ON dbo.Urunler.UrunKategoriId = dbo.UrunKategoriler.UrunKategoriId order by
		  CASE WHEN @orderColumn = 1 AND @orderdir = 'desc' THEN Urunler.UrunAdi END DESC,  
		  CASE WHEN @orderColumn = 1 AND @orderdir = 'asc' THEN Urunler.UrunAdi END asc,  
      CASE WHEN @orderColumn = 2 AND @orderdir = 'desc' THEN cast(Urunler.UrunFiyati as int) END DESC,  
      CASE WHEN @orderColumn = 2 AND @orderdir = 'asc' THEN cast(Urunler.UrunFiyati as int) END asc
		
		OFFSET @PageSize * (@PageIndex - 1) ROWS
		FETCH NEXT @PageSize ROWS ONLY
		
END	


Cevaplayan: 14.12.16 16:44
cevapsitesi
102,034p 15ü

Hocam Sql Prosedure den dediğini yeri verdiğiniz kodla değiştirip excute yaptım lakin çalışmasında hiç bir değişiklik olmadı yine hangi sayfada ise o sayfada işlem yapıyor yani tüm sayfalarda tekrar fiitreleyip sayfalayıp sıralamıyor

aynı sorun devam ediyor.
işe yaparamı →  hanzalar 14.12.16 19:48
Ben başka verilerle denedim çalıştı. Niye çalışmadığını bilemiyorum. Başka bir şey olabilir.

Ben OFFSET ile bir örnek ekliyorum. Onu dene istersen.
→  cevapsitesi 15.12.16 00:14
0
örneği excute ettiğimdede çalıştırdığımda sayfayı aşağıdaki hatayı veriyor

Server Error in '/' Application.

Object cannot be cast from DBNull to other types.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.InvalidCastException: Object cannot be cast from DBNull to other types.

Source Error:

Line 93: idr.Close();
Line 94: con.Close();
Line 95: int recordCount = Convert.ToInt32(cmd.Parameters["@RecordCount"].Value);

Line 96: //Sayfalama rptr hazırlanıyor
Line 97: this.PopulatePager(recordCount, pageIndex);

Source File:
c:\Users\aek\Desktop\hanedandekor\Yeni klasör\hd\Default.aspx.cs    Line: 95 


Hataceriyor hocam. Olmuyor İlgini için teşekkürler hocam gerçekten hakkınızı ödeyemen ama hala yapamadım yardımınızla yapacağımı umuyorum. hata alıyorum hala

Buda Default.aspx.cs kodum
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Configuration;

public partial class Default : System.Web.UI.Page
{
  private SqlHelper helper = new SqlHelper();
  Fonksiyon f = new Fonksiyon();


   protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {


    if (!IsPostBack)
    {
      this.GetCustomersPageWise(1,0,"asc");
    }

    DataTable dt = f.GetDataTable("select UrunUstKategoriId,UrunUstKategoriAdi from UrunUstKategoriler order by UrunUstKategoriAdi asc ");
    MyKategoriRpt.DataSource = dt;
   MyKategoriRpt.DataBind();

  }
  #region Sayfalama
  //Bir sayfada gösterilecek ürün sayısını yazıyorum
  private int PageSize = 9;

  //Sayfa değiştikçe sayfanın numarasını alan fonksiyon

  int currentPageIndex = 1;
  protected void Page_Changed(object sender, EventArgs e)
  {
    int pageIndex = int.Parse((sender as LinkButton).CommandArgument);
    int orderby = 1;
    string asc = "asc";
    switch (ddlSorting.SelectedValue)
    {
        //Eklenme sırasına göre
      case "0":
        orderby = 0;
        asc = "asc";
        break;
      case "1":
        orderby = 1;
        asc = "asc";
        break;
      case "2":
        orderby = 1;
        asc = "desc";
        break;
      case "3":
        orderby = 2;
        asc = "asc";
        break;
      case "4":
        orderby = 2;
        asc = "desc";
        break;
    }
    currentPageIndex = pageIndex;
    GetCustomersPageWise(pageIndex, orderby, asc);
  }
  //ürünleri veritabanından stored procedure ile çağıran kodlar
  private void GetCustomersPageWise(int pageIndex,int orderby, string asc)
  {
    string constring = ConfigurationManager.ConnectionStrings["SqlConnection"].ConnectionString;
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(constring))
    {
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("GetCustomersPageWise", con))
      {
        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        cmd.Parameters.AddWithValue("@PageIndex", pageIndex);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@PageSize", PageSize);

        //order by için 2 yazarsanız fiyata göre, 1 yazarsanız ada göre sıralar
        cmd.Parameters.AddWithValue("@orderColumn", orderby);
        //asc için asc yazarsanız a-z sıralar desc yazarsanız z-a sıralar
        cmd.Parameters.AddWithValue("@orderdir", asc);
        //Burada kayıt sayısını parametre olarak dışarı aldık
        cmd.Parameters.Add("@RecordCount", SqlDbType.Int, 4);
        cmd.Parameters["@RecordCount"].Direction = ParameterDirection.Output;
        con.Open();
        IDataReader idr = cmd.ExecuteReader();
        RpUrun.DataSource = idr;
        RpUrun.DataBind();
        idr.Close();
        con.Close();
        int recordCount = Convert.ToInt32(cmd.Parameters["@RecordCount"].Value);
        //Sayfalama rptr hazırlanıyor
        this.PopulatePager(recordCount, pageIndex);
      }
    }
  }
  //Sayfalama için gerekli kod
  private void PopulatePager(int recordCount, int currentPage)
  {
    //Sayfa sayısını bulduk
    double dblPageCount = (double)((decimal)recordCount / Convert.ToDecimal(PageSize));
    int pageCount = (int)Math.Ceiling(dblPageCount);
    List<ListItem> pages = new List<ListItem>();
    if (pageCount > 0)
    {
      for (int i = 1; i <= pageCount; i++)
      {
        //Sayfaları listeye ekliyoruz
        pages.Add(new ListItem(i.ToString(), i.ToString(), i != currentPage));
  
}
    }
    rptPager.DataSource = pages;
    rptPager.DataBind();
    rptPager2.DataSource = pages;
    rptPager2.DataBind();
  }

  #endregion
  protected void ilkRepeaterYulendiginde(object senger, RepeaterItemEventArgs e)
  {
    string KategoriID = (e.Item.FindControl("KategoriIDHF") as HiddenField).Value;
    
   
    SqlConnection baglan = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["SqlConnection"].ConnectionString);

    SqlDataAdapter ad = new SqlDataAdapter("select UrunKategoriId,UrunKategoriAdi from UrunKategoriler where UrunUstKategoriId=@UrunUstKategoriId order by UrunKategoriAdi asc", baglan);
    ad.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@UrunUstKategoriId", SqlDbType.Int).Value = int.Parse(KategoriID);
    DataSet ds = new DataSet();
    ad.Fill(ds);
    Repeater Rpt = (e.Item.FindControl("sayfalarRpt") as Repeater);
    int kacsatir = ds.Tables[0].Rows.Count;
    if (kacsatir != 1)
    {
      Rpt.DataSource = ds;
      Rpt.DataBind();
      
    }
    else
    {
      HyperLink hp = (e.Item.FindControl("BenimUrl") as HyperLink);
      hp.NavigateUrl = "urunkategori_"+Ayarlar.UrlSeo(ds.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1].ToString()) + "_" + ds.Tables[0].Rows[0].ItemArray[0].ToString() + ".html";


      hp.Text = ds.Tables[0].Rows[0].ItemArray[1].ToString();


      //foreach (DataRow s in ds.Tables[0].Rows)


    }
    baglan.Open();


  }
  

  protected void ddlSorting_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  { int pageIndex=1;
    try
    {
      pageIndex = int.Parse((sender as LinkButton).CommandArgument);
    }
    catch (Exception)
    {
      
     
    }
   
    int orderby = 1;
    string asc = "asc";
    switch (ddlSorting.SelectedValue)
    {
      case "0":
        orderby = 0;
        asc = "asc";
        break;
      case "1":
        orderby = 1;
        asc = "asc";
        break;
      case "2":
        orderby = 1;
        asc = "desc";
        break;
      case "3":
        orderby = 2;
        asc = "asc";
        break;
      case "4":
        orderby = 2;
        asc = "desc";
        break;
    }
    GetCustomersPageWise(pageIndex, orderby, asc);
  }
}


Buda Default.aspx tarafı
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Hanedan.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="Default" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
 <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>
  <style>
    body, html, table {
      width: 100%;
      height: 100%;
    }

    body {
      margin: 0;
      padding: 0;
    }

    table td {
      vertical-align: middle;
    }

    .slideWrapper {
      position: relative;
      width: 870px;
      height: 350px;
      margin: 0 auto;
    }

      .slideWrapper img {
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0px;
        display: none;
      }

        .slideWrapper img:nth-child(1) {
          display: block;
        }
    .text-center {
      text-align:center;
    }
  </style>
  <script>
    var allImages;
    var imgCount;
    var current = 0;

    $(document).ready(function ($) {
      allImages = $(".slideWrapper img");
      imgCount = allImages.length;

      setInterval(slide, 3500);
    });

    function slide() {

      if (current == (imgCount - 1)) {

        allImages.fadeOut(600).eq(0).fadeIn(600);
        current = 0;
      }
      else {
        current++;
        allImages.fadeOut(600).eq(current).fadeIn(600);
      }
    }


  </script>
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server">
<!--==============================content=================================-->

	<div id="content">
		<div class="row-title">
			
		</div>
		<div class="container">
			<div class="row content-div">
				<article class="span9 m_top_20">

        
        <div class="slideWrapper">
          <img src="/examples/images/space1.jpg" />
          <img src="/examples/images/space2.jpg" />
          <img src="/examples/images/space3.jpg" />
<img src="/examples/images/space4.jpg" />
<img src="/examples/images/space5.jpg" />
<img src="/examples/images/space6.jpg" />
        </div>

      

					
					<div class="sort_shop txt-1 clearfix no_bord m_top_20">
										<div class="fleft clearfix">
							<table class="description_table type_2">
								<tr>
									<td class="v_align_m">Sıralama ölçütü:</td>
									<td class="v_align_m">
										<div class="relative d_inline_middle">
                      <asp:DropDownList ID="ddlSorting" AutoPostBack="true" runat="server" OnSelectedIndexChanged="ddlSorting_SelectedIndexChanged">
                         <asp:ListItem Value="0">Varsayılan liste</asp:ListItem>
                        <asp:ListItem Value="1">Ürün ismi A-Z</asp:ListItem>
                        <asp:ListItem Value="2">Ürün ismi Z-A</asp:ListItem>
												<asp:ListItem Value="3">Ürün fiyatı- Azdan Çoka</asp:ListItem>
                        <asp:ListItem Value="4">Ürün fiyatı- Çoktan Aza</asp:ListItem>
        
                      </asp:DropDownList>
		
										</div>
									</td>
										
								</tr>
							</table>
						</div>		
            	<div id="navigation" class="navigation_grid">
	          	<span>Görünüm Modu Seçiniz:</span>
	            <a class="active btn-tags hasTooltip Cgrid" href="#" title="" data-original-title="Katalog">Katalog<i class="fa fa-th"></i></a>
	            <a class="btn-tags hasTooltip Clist" href="#" title="" data-original-title="Liste">Liste<i class="fa fa-th-list"></i></a>
	          </div>			
					</div>

					<div class="clearfix sort_shop txt-1">
			
						<div class="v_block-control fright">
              
							<div class="control-post">


<asp:Repeater ID="rptPager2" runat="server">
  <ItemTemplate>   
                    <asp:LinkButton CssClass="prev-post control-btn btn-3 v_button_var" Visible='<%#Convert.ToBoolean(Container.ItemIndex == 0 ) %>' CommandArgument='<%# Eval("Value") %>' 
                        OnClick="Page_Changed" OnClientClick='<%# !Convert.ToBoolean(Eval("Enabled")) ? "return false;" : "" %>' runat="server">
                  <asp:PlaceHolder runat="server">
                    <i class="fa fa-angle-left"></i>
                  </asp:PlaceHolder>
                </asp:LinkButton> 


    <asp:LinkButton ID="lnkPage" runat="server" Text='<%#Eval("Text") %>' CommandArgument='<%# Eval("Value") %>'
      CssClass='<%# Convert.ToBoolean(Eval("Enabled")) ? "page_enabled" : "page_disabled" %>'
      OnClick="Page_Changed" OnClientClick='<%# !Convert.ToBoolean(Eval("Enabled")) ? "return false;" : "" %>'></asp:LinkButton>


                      <asp:LinkButton CssClass="next-post control-btn btn-3 v_button_var" Visible='<%#Convert.ToBoolean(Container.ItemIndex == (rptPager2.DataSource as IList).Count-1) %>' CommandArgument='<%# Eval("Value") %>' 
                        OnClick="Page_Changed" OnClientClick='<%# !Convert.ToBoolean(Eval("Enabled")) ? "return false;" : "" %>' runat="server">
                  <asp:PlaceHolder runat="server">
                <i class="fa fa-angle-right"></i>
                  </asp:PlaceHolder>
                </asp:LinkButton> 
  </ItemTemplate>
</asp:Repeater>	
							</div>
						</div>
					</div>

   <%--/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////--%>
					
           <div id="product_list" class="m_top_10 list_grid">
			       
              
            
          
			          <asp:Repeater ID="RpUrun" runat="server">
                
           <ItemTemplate>

                <%# (Container.ItemIndex == 0 || Container.ItemIndex % 3 == 0) ? "<div class=\"poduct_wrap\"><ul class=\"row v_index\">" : string.Empty %> 
              <li class="span3">
			         <div class="block-product">
                   <a href="<%#Ayarlar.UrlSeo(Eval("UrunAdi").ToString().ToLower())%>_satis_<%#Eval("UrunId") %>.html">
			          <figure class="box-product">
			           <a href="<%#Ayarlar.UrlSeo(Eval("UrunAdi").ToString().ToLower())%>_satis_<%#Eval("UrunId") %>.html" class="img-product">
			            <a href="<%#Ayarlar.UrlSeo(Eval("UrunAdi").ToString().ToLower()) %>_satis_<%#Eval("UrunId") %>.html"><img src="HaberResimleri/290/<%#Eval("Resmi") %>" alt=""></a>
                   <%#(Eval("EnCokSatanlar").ToString() == "1") ? "<span class=\"hot hot_red\">Çok Satan</span>" : string.Empty %>
                   
			           </a>
			           &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<div class="box_content">
			            <h5 class="product-name">
			             <a href="<%#Ayarlar.UrlSeo(Eval("UrunAdi").ToString().ToLower())%>_satis_<%#Eval("UrunId") %>.html"><%#Eval("UrunAdi") %> <br /><%#Eval("StokKodu") %></a>
			            </h5>
			            
			            <span class="price"><%#Eval("UrunFiyati") %>,00₺<span>

			            
			           </div>
			           
			       
			          
			          </figure>
                     </a>
			          <div class="v_space2 v_list_block">
			           <h5 class="m_bottom_15 txt_trans"><a href="<%#Ayarlar.UrlSeo(Eval("UrunAdi").ToString().ToLower()) %>_satis_<%#Eval("UrunId") %>.html"><%#Eval("UrunAdi") %></a></h5>
			           <div class="m_bottom_15">
			            <!--rating-->        
			            <div class="v_price"><%#Eval("UrunFiyati") %>,00-&#8378;</div>
			            <ul class="horizontal_list d_inline_middle type_2 clearfix rating_list tr_all_hover">
			             <li class="active"> <i class="fa fa-star empty tr_all_hover"></i>
			              <i class="fa fa-star active tr_all_hover"></i>
			             </li>
			             <li class="active">
			              <i class="fa fa-star empty tr_all_hover"></i>
			              <i class="fa fa-star active tr_all_hover"></i>
			             </li>
			             <li class="active">
			              <i class="fa fa-star empty tr_all_hover"></i>
			              <i class="fa fa-star active tr_all_hover"></i>
			             </li>
			             <li class="active">
			              <i class="fa fa-star empty tr_all_hover"></i>
			              <i class="fa fa-star active tr_all_hover"></i>
			             </li>
			             <li>
			              <i class="fa fa-star empty tr_all_hover"></i>
			              <i class="fa fa-star active tr_all_hover"></i>
			             </li>
			            </ul>
			            <span class="txt-1 v_reviews">
			             <a href="#" class="d_inline_middle default_t_color f_size_small p_left_20"><%#Eval("Nekadardandustu")%></a>
			             |
			             <a href="#" class="d_inline_middle m_left_5">İzlenme(<%#Eval("Hit")%>)</a>
			            </span>
			           </div>
			           <hr class="m_bottom_15 m_t_no_space">        
			           <table class="description_table m_bottom_15 txt-2">
			            <tr>
			             <td>
			              <%#Eval("UrunDetay")%>
			             </td>
			            </tr>
			           </table>
			           <hr class="m_bottom_15 m_t_no_space">        
			           <div class="m_ls_bottom_10">
			            <div class="d_inline_b">
			             <button class="btn-cart btn-small btn-blue"> <strong>Sepete Ekle</strong>
			             </button>
			            </div>
			            
			            
			           </div>
			          </div>

			          <figure class="box-product-hover">
			           <a class="img-product">
			            <img src="HaberResimleri/290/<%#Eval("Resmi")%>"width="290" height="290"" alt=""/>

			           </a>
                     <%#(Eval("Indirimdekiler").ToString() == "1") ? "<span class=\"hot\">İndirimde!</span>" : string.Empty %>
                 
                  
			           <h5 class="product-name">
			            <a href="<%#Ayarlar.UrlSeo(Eval("UrunAdi").ToString().ToLower()) %>_satis_<%#Eval("UrunId") %>.html"><%#Eval("UrunAdi") %><br /><%#Eval("StokKodu") %></a>
			           </h5>
			           
			           <span class="price"><%#Eval("UrunFiyati") %>,00-&#8378;</span>


			           
			          </figure>
			         </div>
			        </li>
			         
               <%# (Container.ItemIndex % 3 == 2) ? " </ul></div>" : string.Empty %> 
             
          </ItemTemplate>
			     </asp:Repeater>   
			       
            
			        
			     </div><div></div>
					<div style="margin-top:89px;" class="clearfix sort_shop txt-1">
						
						<div class="v_block-control fright">
							<div class="control-post">
<asp:Repeater ID="rptPager" runat="server">
  <ItemTemplate>   
                    <asp:LinkButton CssClass="prev-post control-btn btn-3 v_button_var" Visible='<%#Convert.ToBoolean(Container.ItemIndex == 0 ) %>' CommandArgument='<%# Eval("Value") %>' 
                        OnClick="Page_Changed" OnClientClick='<%# !Convert.ToBoolean(Eval("Enabled")) ? "return false;" : "" %>' runat="server">
                  <asp:PlaceHolder runat="server">
                    <i class="fa fa-angle-left"></i>
                  </asp:PlaceHolder>
                </asp:LinkButton> 


    <asp:LinkButton ID="lnkPage" runat="server" Text='<%#Eval("Text") %>' CommandArgument='<%# Eval("Value") %>'
      CssClass='<%# Convert.ToBoolean(Eval("Enabled")) ? "page_enabled" : "page_disabled" %>'
      OnClick="Page_Changed" OnClientClick='<%# !Convert.ToBoolean(Eval("Enabled")) ? "return false;" : "" %>'></asp:LinkButton>


                      <asp:LinkButton CssClass="next-post control-btn btn-3 v_button_var" Visible='<%#Convert.ToBoolean(Container.ItemIndex == (rptPager.DataSource as IList).Count-1) %>' CommandArgument='<%# Eval("Value") %>' 
                        OnClick="Page_Changed" OnClientClick='<%# !Convert.ToBoolean(Eval("Enabled")) ? "return false;" : "" %>' runat="server">
                  <asp:PlaceHolder runat="server">
                <i class="fa fa-angle-right"></i>
                  </asp:PlaceHolder>
                </asp:LinkButton> 
  </ItemTemplate>
</asp:Repeater>
							</div>
						</div>
					</div>
          
				</article>
				<article class="span3">
					<div class="col-left">

						

						<!-- block-widget -->
						<div class="block-widget v_space category" id="Mod123">
							<h4 class="heading-h4 m_bottom_15">ÜRÜNLER</h4>
							<div class="module-ct">

								<ul id="accordion" class="list">
									<asp:Repeater ID="MyKategoriRpt" runat="server" EnableTheming="True" OnItemDataBound="ilkRepeaterYulendiginde">
  <ItemTemplate>

  <asp:HiddenField ID="KategoriIDHF" runat="server" Value='<%#Eval("UrunUstKategoriId") %>'/>

									<li class="level0 VmClose parent">
										<a class="screenshot" href="/reviver/images/stories/virtuemart/category/resized/cat02_resized.jpg" title="">
                  <asp:HyperLink runat="server" ID="BenimUrl" NavigateUrl='<%#"urunustkategori_"+Ayarlar.UrlSeo(Eval("urunustkategoriadi").ToString())+"_"+Eval("urunustkategoriId") +".html"%>' Text='<%#Eval("urunustkategoriAdi") %>'></asp:HyperLink></a>
									<span class="VmArrowdown idCatSubcat close collapsed button_type_11 bg_light_color_1 t_align_c f_size_ex_large bg_cs_hover r_corners d_inline_middle bg_tr tr_all_hover qv_btn_single_prev"><i class="fa fa-angle-down"></i></span>

										<ul class="level1"<%-- style="display: block!important;"--%>>
                     <asp:Repeater ID="sayfalarRpt" runat="server">
  <ItemTemplate>
											<li class="level1 VmClose firstItem">
												<a class="screenshot" href="<%#"urunkategori_"+Ayarlar.UrlSeo(Eval("UrunKategoriAdi").ToString())+"_"+Eval("UrunKategoriId") +".html"%>" rel="/reviver/images/stories/virtuemart/category/resized/cat27_resized.jpg ">
                        
                        
                
                    
  <%#Eval("UrunKategoriAdi") %>
                        
                        
                        
                        </a>

											</li>

											


											

											
 </ItemTemplate>
  </asp:Repeater>
										</ul>
									</li>
                   </ItemTemplate>
  </asp:Repeater>
									
								</ul>
							</div>

						</div>
						<!-- end block-widget -->

						


					</div>
				</article>

			</div>

		</div>
	</div>
</asp:Content>
Cevaplayan: 15.12.16 16:10
hanzalar
16p 6ü
0
Benim verdiğim örnekte OUTPUT parametresi için bir işlem yok. Olmadığından ilgili satırda değer null dönüyor ve hata veriyor.

Bu örneğe @RecordCount parametresine değer atıyor.

ALTER PROCEDURE [dbo].[GetCustomersPageWise]
   @PageIndex INT = 1,
	 @PageSize INT = 15,
	 @orderColumn int,
	 @orderdir nvarchar(10),
	 @RecordCount INT OUTPUT
AS
BEGIN
 
 
 	  SELECT Urunler.UrunFiyati,Urunler.StokKodu, dbo.Urunler.UrunAdi, dbo.Urunler.Nekadardandustu,
	  dbo.Urunler.Hit,dbo.Urunler.UrunDetay, dbo.Urunler.UrunId, dbo.Urunler.EnCokSatanlar, dbo.Urunler.Indirimdekiler,
	  dbo.Urunler.Resmi2, dbo.Urunler.Resmi, dbo.Urunler.Onay,
	  dbo.Urunler.Vitrin, dbo.UrunKategoriler.UrunKategoriAdi 
		FROM dbo.Urunler INNER JOIN dbo.UrunKategoriler ON dbo.Urunler.UrunKategoriId = dbo.UrunKategoriler.UrunKategoriId order by
		  CASE WHEN @orderColumn = 1 AND @orderdir = 'desc' THEN Urunler.UrunAdi END DESC,  
		  CASE WHEN @orderColumn = 1 AND @orderdir = 'asc' THEN Urunler.UrunAdi END asc,  
      CASE WHEN @orderColumn = 2 AND @orderdir = 'desc' THEN cast(Urunler.UrunFiyati as int) END DESC,  
      CASE WHEN @orderColumn = 2 AND @orderdir = 'asc' THEN cast(Urunler.UrunFiyati as int) END asc
		
		OFFSET @PageSize * (@PageIndex - 1) ROWS
		FETCH NEXT @PageSize ROWS ONLY

		SELECT @RecordCount = COUNT(*) FROM Urunler
		
END

Ek: Şart Eklenmiş Hali

ALTER PROCEDURE [dbo].[GetCustomersPageWise]
   @PageIndex INT = 1,
	 @PageSize INT = 15,
	 @orderColumn int,
	 @orderdir nvarchar(10),
	 @RecordCount INT OUTPUT
AS
BEGIN
 
 
 	  SELECT Urunler.UrunFiyati,Urunler.StokKodu, dbo.Urunler.UrunAdi, dbo.Urunler.Nekadardandustu,
	  dbo.Urunler.Hit,dbo.Urunler.UrunDetay, dbo.Urunler.UrunId, dbo.Urunler.EnCokSatanlar, dbo.Urunler.Indirimdekiler,
	  dbo.Urunler.Resmi2, dbo.Urunler.Resmi, dbo.Urunler.Onay,
	  dbo.Urunler.Vitrin, dbo.UrunKategoriler.UrunKategoriAdi 
		FROM dbo.Urunler INNER JOIN dbo.UrunKategoriler ON dbo.Urunler.UrunKategoriId = dbo.UrunKategoriler.UrunKategoriId order by
		  CASE WHEN @orderColumn = 1 AND @orderdir = 'desc' THEN Urunler.UrunAdi END DESC,  
		  CASE WHEN @orderColumn = 1 AND @orderdir = 'asc' THEN Urunler.UrunAdi END asc,  
      CASE WHEN @orderColumn = 2 AND @orderdir = 'desc' THEN cast(Urunler.UrunFiyati as int) END DESC,  
      CASE WHEN @orderColumn = 2 AND @orderdir = 'asc' THEN cast(Urunler.UrunFiyati as int) END asc
		
		WHERE dbo.Urunler.Vitrin=1 AND dbo.Urunler.Onay = 1
		
		OFFSET @PageSize * (@PageIndex - 1) ROWS
		FETCH NEXT @PageSize ROWS ONLY

		SELECT @RecordCount = COUNT(*) FROM Urunler WHERE dbo.Urunler.Vitrin=1 AND dbo.Urunler.Onay = 1
		
END


Cevaplayan: 15.12.16 18:19
cevapsitesi
102,034p 15ü
hocam çok teşekkür ederim oldu bu sefer  son olarak onay ve vitrinide şart koşmak istiyorum şartı bir türlü ekleyemedim
where Onay=1 and Vitrin=1  hata veriyor →  hanzalar 16.12.16 18:46
Yorumu görmemişim.
Hata mesajı varsa onu gönderirsen daha iyi bir cevap verebilirim. Ben yine de üstteki cevaba şartlı bir şeklini ekledim.
→  cevapsitesi 27.12.16 15:40