Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.
0

repeater ıma sayfa başlığını nasıl bastırabilirim?

Aşağıdaki kodla sayfaları çekiyorum
lakin Sadece sayfa Başlığını ayrıca bastırmam gerekiyor
Kod yapısından yapamadım
Ayrıca nasıl basabilirim?
 

.cs

...protected void rptAltKategoriler_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
  {
    if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
    {
      var item = e.Item.DataItem as SayfaKategoriler;
      var hrLink = e.Item.FindControl("hrLink") as HtmlAnchor;
      var hrLink2 = e.Item.FindControl("hrLink2") as HtmlAnchor;
      var imgBox = e.Item.FindControl("imgBox") as HtmlImage;

      string url = item.Url;
      string text1 = item.KategoriAdi + " Kategorisi fiçin tıklatın!";
      string text2 = item.KategoriAdi;
      string image = "images/kategori-icon.png";

      using (SqlHelper helper = new SqlHelper())
      {
        Sayfalar sayfa = helper.CommandText("SELECT TOP 1 * FROM Sayfalar WHERE SayfaKategoriId = " + item.SayfaKategoriId + " ORDER BY EklenmeTarihi DESC").ToDataTable().DataTableToList<Sayfalar>().FirstOrDefault();

        if (sayfa != null)
        {
          var katTmp = helper.CommandText("select * from SayfaKategoriler where SayfaKategoriId=" + sayfa.SayfaKategoriId).ToDataRow();
          url = Ayarlar.UrlSeo("sayfakategori_" + katTmp["KategoriAdi"] + "_" + sayfa.SayfaKategoriId + ".html");
          text1 = sayfa.Baslik + " Okumak için tıklatın!";
          text2 = sayfa.Baslik;
          var tmp = helper.CommandText("select * from SayfaResimleri where vitrin = 1 and SayfaId=" + sayfa.SayfaId).ToDataRow();
          if (tmp != null)
          {
            image = "HaberResimleri/600/" + tmp["Resim"].ToString();
          }
          else
          {
            image = "HaberResimleri/600/yok.png";
          }
        }
      }

      imgBox.Src = image;

      hrLink.HRef = url;
      hrLink.InnerText = text1;

      hrLink2.HRef = url;
      hrLink2.InnerText = text2;
html tarafında repetara çekip id ile çalıştırıyorum
...<asp:Repeater ID="rptAltKategoriler" runat="server" OnItemDataBound="rptAltKategoriler_ItemDataBound">
          <ItemTemplate>

            <div class="col-sm-6 col-md-4">
              <div class="teacher margin_top wow fadeIn" data-wow-delay="1000ms">
                <div class="image bottom25">
                  <img id="imgBox" runat="server" class=" border_radius">
                  <span class="post"><a id="hrLink" runat="server"></a></span> 
                </div>
                <h3><a id="hrLink2" runat="server"></a> </h3> 
              </div>
            </div>
          </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>

        <asp:Repeater ID="dlKategoriler" runat="server">
          <ItemTemplate>

            <div class="col-sm-6 col-md-4">
              <div class="teacher margin_top wow fadeIn" data-wow-delay="1000ms">
                <div class="image bottom25">
                  <img src="<%#Eval("Resmi") %>" class=" border_radius" height="250" width="300">
                  <span class="post"><a href="<%#Ayarlar.UrlSeo(Eval("Baslik").ToString().ToLower()) %>_Sayfasi_<%#Eval("SayfaId") %>.html"><%#Eval("Baslik") %> Okumak için tıklatın!</a> </span>
                </div>
                <h3><a href="<%#Ayarlar.UrlSeo(Eval("Baslik").ToString().ToLower()) %>_Sayfasi_<%#Eval("SayfaId") %>.html"><%#Eval("Baslik") %></a> </h3>


              </div>
            </div>
          </ItemTemplate>
        </asp:Repeater>


Soran:14.11.18 21:03
misafir  
Nasıl bir liste oluşturmak istiyorsanız onun bir görüntüsünü gönderin cevap verelim. →  cevapsitesi 19.11.18 22:13

Henüz cevap veren yok.