Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.
0

The remote certificate is invalid according to the validation procedure. Düne kadar sorunsuz çalışıy

Kodlarım düne kadar sorunsuz çalışıyordu şimdi ise hata veriyor bir butonum var yeni firma ekleyince buton click eveti firma mailine mail atıyordu firmanız eklendi diye ama şimdi hata veriyor sebebni bir türlü bulamadım 
SmtpClient ss = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587);
    ss.Timeout = 10000;
    ss.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
    ss.UseDefaultCredentials = false;
    ss.Credentials = new NetworkCredential("teklif@gmail.com", "mailşifre");
    MailMessage mm = new MailMessage("info@teklifxx.com", txtEposta.Text);
    mm.IsBodyHtml = true;
    mm.Subject = txtFirmaAdi.Text + "' Firmanız Başarı ile Kayıt Edildi! <info@teklifxx.com> ";
    mm.Body = "Firma Adı: " + txtFirmaAdi.Text + "</br><hr>" + " Firmanız Teklifxx.com da yayın hayatına başlamıştır. Hayırlı işler bol kazançlar dileriz... " + "</br><hr>" + "http://wwww.teklifxx.com Lütfen Bu Mesaja Cevap Vermeyiniz. Yazışma adresi için info@teklifxx.com adresini kullanınız... ";
    ss.EnableSsl = true;
    mm.BodyEncoding = UTF8Encoding.UTF8;
    mm.DeliveryNotificationOptions = DeliveryNotificationOptions.OnFailure;  
    ss.Send(mm);

Verdiği hata ise 

Server Error in '/' Application.
The remote certificate is invalid according to the validation procedure.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. 

Exception Details: System.Security.Authentication.AuthenticationException: The remote certificate is invalid according to the validation procedure.

Source Error: 


Line 52:     mm.BodyEncoding = UTF8Encoding.UTF8;
Line 53:     mm.DeliveryNotificationOptions = DeliveryNotificationOptions.OnFailure;  
Line 54:     ss.Send(mm);
Line 55: 
Line 56: 

Soran:30.07.18 23:22
misafir  

1 Cevap

0
using System.Net;
using System.Net.Mail;
using System.Net.Security;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
Üstteki isim alanlarını ekleyip alttaki kodu Send'den önce bir yerlere yazıp dene. Yanlız bu bir hack, asıl sorunu çözmez ama posta göndermeni sağlayabilir.

ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate (object s, X509Certificate certificate, X509Chain chain, SslPolicyErrors sslPolicyErrors)
{
  return true;
};Cevaplayan: 02.08.18 16:34
cevapsitesi
102,034p 15ü