Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.

Makale Geçmişi

«« Makaleye geri dön
20.06.16 21:15
LINQ - Temel İşlemler - Süzme (Filtering)
LINQ - Temel İşlemler - Bir Veri Kaynağı Bildirme ve Seçme yazısını incelerseniz, örneklerde veri kaynağındaki tüm elemanların seçildiğini görürsünüz. Halbuki sorgudan beklenen genellikle bazı şartlara uyan elemanların seçilmesidir. Bunun için " where " cümleciği kullanılır. " where " ile bir şart bildirilir. var query = from ogrenci in ogrenciler where ogr.YaziliSinavlar[0] >= 55 select ogr.Soyadi; /* // LINQ Yöntem Sözdizimi ile sorgu : var query = ogrenciler.Where(ogr => ogr.YaziliSinavlar[0] >= 55) .Select(ogr => ogr.Soyadi); */ (1. yazılı sınav notu 55 ve daha büyük olan öğrencilerin soyadlarını seç.) where cümleciğinde if ile beraber şart bildirirken kullandığımız ve, veya gibi bağlaçları da kullanabiliriz. var query = from ogrenci in ogrenciler where ogr.YaziliSinavlar[0] >= 55 && ogr.Tekrar == true select ogr; /* // LINQ Yöntem Sözdizimi ile sorgu : var query = ogrenciler.Where(ogr => ogr.YaziliSinavlar[0] >= 55 && ogr.Tekrar == true); */ (1. yazılı sınav notu 55 ve daha büyük olan ve dersi tekrar eden öğrencileri seç) Diğer LINQ Makaleleri: LINQ Örnekleri makalelerinde kullanılan verikaynağı LINQ (Language Integrated Query - Dile Entegre Edilmiş Sorgu) Nedir? LINQ Sağlayıcıları (LINQ Providers) LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) LINQ - Temel İşlemler - Bir Veri Kaynağı Bildirme ve Seçme (From ve Select) LINQ - Temel İşlemler - Süzme (Filtering)  (Bu makale) LINQ - Temel İşlemler - Sıralama (Ordering) LINQ - Temel İşlemler - Gruplama (Grouping) LINQ - Temel İşlemler - Birleştirme (Joining) LINQ - Deferred Execution - Ertelenmiş Çalıştırma LINQ - Immediate Execution - Anında Çalıştırma LINQ - Query Reuse - Sorgunun Yeniden Kullanımı LINQ - Kısıtlama (Restriction) Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - Select Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - SelectMany Kullanım Örnekleri LINQ - Bölümleme (Partitioning) Örnekleri LINQ - Sıralama (Ordering) Örnekleri LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri LINQ - Küme (Set) Örnekleri LINQ - Dönüşüm (Conversion) Örnekleri LINQ - Eleman (Element) Seçimi Örnekleri LINQ - Oluşturma (Generation) Örnekleri LINQ - Miktar Belirleyiciler (Quantifiers) Örnekleri LINQ - Yığın (Aggregate) Örnekleri LINQ - Birleştirme (Join) İşlemleri LINQ - Özel Dizilim (Custom Sequence) Örneği LINQ - Concat ve SequenceEqual İle Örnekle r
Ekleyen: canora
Değiştiren: canora
09.04.16 20:11
LINQ - Temel İşlemler - Süzme (Filtering)
LINQ - Temel İşlemler - Bir Veri Kaynağı Bildirme ve Seçme yazısını incelerseniz, örneklerde veri kaynağındaki tüm elemanların seçildiğini görürsünüz. Halbuki sorgudan beklenen genellikle bazı şartlara uyan elemanların seçilmesidir. Bunun için " where " cümleciği kullanılır. " where " ile bir şart bildirilir. var query = from ogrenci in ogrenciler where ogr.YaziliSinavlar[0] >= 55 select ogr.Soyadi; /* // LINQ Yöntem Sözdizimi ile sorgu : var query = ogrenciler.Where(ogr => ogr.YaziliSinavlar[0] >= 55) .Select(ogr => ogr.Soyadi); */ (1. yazılı sınav notu 55 ve daha büyük olan öğrencilerin soyadlarını seç.) where cümleciğinde if ile beraber şart bildirirken kullandığımız ve, veya gibi bağlaçları da kullanabiliriz. var query = from ogrenci in ogrenciler where ogr.YaziliSinavlar[0] >= 55 && ogr.Tekrar == true select ogr; /* // LINQ Yöntem Sözdizimi ile sorgu : var query = ogrenciler.Where(ogr => ogr.YaziliSinavlar[0] >= 55 && ogr.Tekrar == true); */ (1. yazılı sınav notu 55 ve daha büyük olan ve dersi tekrar eden öğrencileri seç)
Ekleyen: canora

En fazla 3 eski durum gösterilir.