Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.

Makale Geçmişi

«« Makaleye geri dön
21.06.16 00:27
LINQ Örnekleri makalelerinde kullanılan verikaynağı
CevapSitesi.com'daki LINQ Örnekleri makalelerinde kullanılan veri kaynağı. // Öğrenci kaydı olarak kullanılan sınıf... public class Kayit { public int No { get; set; } public string Adi { get; set; } public string Soyadi { get; set; } public int Sinif { get; set; } public string Cinsiyet { get; set; } public DateTime DogumTarihi { get; set; } public int Yasi { get; set; } public int Kulup { get; set; } public int[] Notlar { get; set; } public double Ortalama { get; set; } public bool Basarili { get; set; } public int OkunanKitapSayisi { get; set; } } // Kulup kaydı olarak kullanılan sınıf... public class KulupKaydi { public int KayitNo { get; set; } public string Adi { get; set; } public string Sorumlu { get; set; } } // Öğrenci kaydı tutan Kayit isimli sınıfın bir listesini döndüren yöntem... private static List<Kayit> OgrencileriGetir() { List<Kayit> Ogrenciler = new List<Kayit>(); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 2, Adi = "Tuncay", Soyadi = "Çağrı", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(2002, 2, 27), Sinif = 4, Kulup = 0, OkunanKitapSayisi=11, Notlar = new int[] { 75, 70, 75 }}); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 4, Adi = "Jale", Soyadi = "İkinci", Cinsiyet = "Bayan", DogumTarihi = new DateTime(1970, 1, 28), Sinif = 3, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 7, Notlar = new int[] { 100, 95, 97, 96 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 7, Adi = "Tekin", Soyadi = "Uğurlu", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1955, 3, 26), Sinif = 1, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 4, Notlar = new int[] { 30, 40, 20 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 8, Adi = "Mesut", Soyadi = "Bahtiyar", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1980, 4, 25), Sinif = 4, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 8, Notlar = new int[] { 70, 10, 30 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 12, Adi = "Veli", Soyadi = "Canlı", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1993, 5, 24), Sinif = 4, Kulup = 2, OkunanKitapSayisi = 8, Notlar = new int[] { 80, 40, 10 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 6, Adi = "Ahmet", Soyadi = "Geçe", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1958, 6, 23), Sinif = 2, Kulup = 2, OkunanKitapSayisi = 9, Notlar = new int[] { 70, 80, 80 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 15, Adi = "Fatma", Soyadi = "Teyze", Cinsiyet = "Bayan", DogumTarihi = new DateTime(1972, 7, 22), Sinif = 3, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 12, Notlar = new int[] { 70, 98, 97, 92 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 14, Adi = "Mehmet", Soyadi = "Emre", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1970, 8, 21), Sinif = 4, Kulup = 0, OkunanKitapSayisi = 7, Notlar = new int[] { 80, 22, 97 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 3, Adi = "Hale", Soyadi = "Birinci", Cinsiyet = "Bayan", DogumTarihi = new DateTime(1982, 9, 20), Sinif = 2, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 11, Notlar = new int[] { 20, 40, 10, 30 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 13, Adi = "Ayşe", Soyadi = "Hanım", Cinsiyet = "Bayan", DogumTarihi = new DateTime(1983, 10, 19), Sinif = 2, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 5, Notlar = new int[] { 100, 40, 100 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 11, Adi = "Cevdet", Soyadi = "Döğer", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1967, 11, 18), Sinif = 3, Kulup = 2, OkunanKitapSayisi = 7, Notlar = new int[] { 20, 0, 30, 15 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 1, Adi = "Nuri", Soyadi = "Babayiğit", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1998, 12, 17), Sinif = 2, Kulup = 2, OkunanKitapSayisi = 6, Notlar = new int[] { 55, 75, 65 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 5, Adi = "Kenan", Soyadi = "Oran", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1961, 1, 16), Sinif = 1, Kulup = 0, OkunanKitapSayisi = 9, Notlar = new int[] { 50, 70, 80 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 9, Adi = "Lale", Soyadi = "Üçüncü", Cinsiyet = "Bayan", DogumTarihi = new DateTime(1990, 2, 15), Sinif = 3, Kulup = 0, OkunanKitapSayisi = 6, Notlar = new int[] { 20, 0, 30 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 10, Adi = "Erhan", Soyadi = "Erkanlı", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1958, 3, 14), Sinif = 1, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 7, Notlar = new int[] { 90, 90, 90, 90 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 16, Adi = "Erhan", Soyadi = "Fidan", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1968, 4, 13), Sinif = 2, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 8, Notlar = new int[] { 95, 70, 100, 80 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 17, Adi = "Erhan", Soyadi = "Çelik", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1978, 5, 12), Sinif = 3, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 7, Notlar = new int[] { 90, 55, 90 } }); foreach (var Ogrenci in Ogrenciler) { Ogrenci.Ortalama = Ogrenci.Notlar.Average(); Ogrenci.Basarili = Ogrenci.Ortalama >= 55; Ogrenci.Yasi = DateTime.Now.Year - Ogrenci.DogumTarihi.Year; } return Ogrenciler; } // Kulüp kaydı tutan KulupKaydi isimli sınıfın bir listesini döndüren yöntem. private static List<KulupKaydi> KulupleriGetir() { List<KulupKaydi> Kulupler = new List<KulupKaydi>(); Kulupler.Add(new KulupKaydi() { KayitNo = 0, Adi = "Gezi", Sorumlu = "Tanju Bülbül" }); Kulupler.Add(new KulupKaydi() { KayitNo = 1, Adi = "Tiyatro", Sorumlu = "Metin Öztürk" }); Kulupler.Add(new KulupKaydi() { KayitNo = 2, Adi = "Müzik", Sorumlu = "Nuri Sezer" }); Kulupler.Add(new KulupKaydi() { KayitNo = 3, Adi = "Kitap", Sorumlu = "Kazım Ünlüol" }); return Kulupler; } Diğer LINQ Makaleleri: LINQ Örnekleri makalelerinde kullanılan verikaynağı  (Bu makale) LINQ (Language Integrated Query - Dile Entegre Edilmiş Sorgu) Nedir? LINQ Sağlayıcıları (LINQ Providers) LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) LINQ - Temel İşlemler - Bir Veri Kaynağı Bildirme ve Seçme (From ve Select) LINQ - Temel İşlemler - Süzme (Filtering) LINQ - Temel İşlemler - Sıralama (Ordering) LINQ - Temel İşlemler - Gruplama (Grouping) LINQ - Temel İşlemler - Birleştirme (Joining) LINQ - Deferred Execution - Ertelenmiş Çalıştırma LINQ - Immediate Execution - Anında Çalıştırma LINQ - Query Reuse - Sorgunun Yeniden Kullanımı LINQ - Kısıtlama (Restriction) Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - Select Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - SelectMany Kullanım Örnekleri LINQ - Bölümleme (Partitioning) Örnekleri LINQ - Sıralama (Ordering) Örnekleri LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri LINQ - Küme (Set) Örnekleri LINQ - Dönüşüm (Conversion) Örnekleri LINQ - Eleman (Element) Seçimi Örnekleri LINQ - Oluşturma (Generation) Örnekleri LINQ - Miktar Belirleyiciler (Quantifiers) Örnekleri LINQ - Yığın (Aggregate) Örnekleri LINQ - Birleştirme (Join) İşlemleri LINQ - Özel Dizilim (Custom Sequence) Örneği LINQ - Concat ve SequenceEqual İle Örnekle r
Ekleyen: canora
Değiştiren: canora
20.06.16 21:13
LINQ Örnekleri makalelerinde kullanılan verikaynağı
CevapSitesi.com'daki LINQ Örnekleri makalelerinde kullanılan veri kaynağı. // Öğrenci kaydı olarak kullanılan sınıf... public class Kayit { public int No { get; set; } public string Adi { get; set; } public string Soyadi { get; set; } public int Sinif { get; set; } public string Cinsiyet { get; set; } public DateTime DogumTarihi { get; set; } public int Yasi { get; set; } public int Kulup { get; set; } public int[] Notlar { get; set; } public double Ortalama { get; set; } public bool Basarili { get; set; } public int OkunanKitapSayisi { get; set; } } // Kulup kaydı olarak kullanılan sınıf... public class KulupKaydi { public int KayitNo { get; set; } public string Adi { get; set; } public string Sorumlu { get; set; } } // Öğrenci kaydı tutan Kayit isimli sınıfın bir listesini döndüren yöntem... private static List<Kayit> OgrencileriGetir() { List<Kayit> Ogrenciler = new List<Kayit>(); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 2, Adi = "Tuncay", Soyadi = "Çağrı", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(2002, 2, 27), Sinif = 4, Kulup = 0, OkunanKitapSayisi=11, Notlar = new int[] { 75, 70, 75 }}); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 4, Adi = "Jale", Soyadi = "İkinci", Cinsiyet = "Bayan", DogumTarihi = new DateTime(1970, 1, 28), Sinif = 3, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 7, Notlar = new int[] { 100, 95, 97, 96 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 7, Adi = "Tekin", Soyadi = "Uğurlu", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1955, 3, 26), Sinif = 1, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 4, Notlar = new int[] { 30, 40, 20 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 8, Adi = "Mesut", Soyadi = "Bahtiyar", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1980, 4, 25), Sinif = 4, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 8, Notlar = new int[] { 70, 10, 30 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 12, Adi = "Veli", Soyadi = "Canlı", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1993, 5, 24), Sinif = 4, Kulup = 2, OkunanKitapSayisi = 8, Notlar = new int[] { 80, 40, 10 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 6, Adi = "Ahmet", Soyadi = "Geçe", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1958, 6, 23), Sinif = 2, Kulup = 2, OkunanKitapSayisi = 9, Notlar = new int[] { 70, 80, 80 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 15, Adi = "Fatma", Soyadi = "Teyze", Cinsiyet = "Bayan", DogumTarihi = new DateTime(1972, 7, 22), Sinif = 3, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 12, Notlar = new int[] { 70, 98, 97, 92 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 14, Adi = "Mehmet", Soyadi = "Emre", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1970, 8, 21), Sinif = 4, Kulup = 0, OkunanKitapSayisi = 7, Notlar = new int[] { 80, 22, 97 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 3, Adi = "Hale", Soyadi = "Birinci", Cinsiyet = "Bayan", DogumTarihi = new DateTime(1982, 9, 20), Sinif = 2, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 11, Notlar = new int[] { 20, 40, 10, 30 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 13, Adi = "Ayşe", Soyadi = "Hanım", Cinsiyet = "Bayan", DogumTarihi = new DateTime(1983, 10, 19), Sinif = 2, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 5, Notlar = new int[] { 100, 40, 100 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 11, Adi = "Cevdet", Soyadi = "Döğer", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1967, 11, 18), Sinif = 3, Kulup = 2, OkunanKitapSayisi = 7, Notlar = new int[] { 20, 0, 30, 15 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 1, Adi = "Nuri", Soyadi = "Babayiğit", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1998, 12, 17), Sinif = 2, Kulup = 2, OkunanKitapSayisi = 6, Notlar = new int[] { 55, 75, 65 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 5, Adi = "Kenan", Soyadi = "Oran", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1961, 1, 16), Sinif = 1, Kulup = 0, OkunanKitapSayisi = 9, Notlar = new int[] { 50, 70, 80 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 9, Adi = "Lale", Soyadi = "Üçüncü", Cinsiyet = "Bayan", DogumTarihi = new DateTime(1990, 2, 15), Sinif = 3, Kulup = 0, OkunanKitapSayisi = 6, Notlar = new int[] { 20, 0, 30 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 10, Adi = "Erhan", Soyadi = "Erkanlı", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1958, 3, 14), Sinif = 1, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 7, Notlar = new int[] { 90, 90, 90, 90 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 16, Adi = "Erhan", Soyadi = "Fidan", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1968, 4, 13), Sinif = 2, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 8, Notlar = new int[] { 95, 70, 100, 80 } }); Ogrenciler.Add(new Kayit() { No = 17, Adi = "Erhan", Soyadi = "Çelik", Cinsiyet = "Erkek", DogumTarihi = new DateTime(1978, 5, 12), Sinif = 3, Kulup = 1, OkunanKitapSayisi = 7, Notlar = new int[] { 90, 55, 90 } }); foreach (var Ogrenci in Ogrenciler) { Ogrenci.Ortalama = Ogrenci.Notlar.Average(); Ogrenci.Basarili = Ogrenci.Ortalama >= 55; Ogrenci.Yasi = DateTime.Now.Year - Ogrenci.DogumTarihi.Year; } return Ogrenciler; } // Kulüp kaydı tutan KulupKaydi isimli sınıfın bir listesini döndüren yöntem. private static List<KulupKaydi> KulupleriGetir() { List<KulupKaydi> Kulupler = new List<KulupKaydi>(); Kulupler.Add(new KulupKaydi() { KayitNo = 0, Adi = "Gezi", Sorumlu = "Tanju Bülbül" }); Kulupler.Add(new KulupKaydi() { KayitNo = 1, Adi = "Tiyatro", Sorumlu = "Metin Öztürk" }); Kulupler.Add(new KulupKaydi() { KayitNo = 2, Adi = "Müzik", Sorumlu = "Nuri Sezer" }); Kulupler.Add(new KulupKaydi() { KayitNo = 3, Adi = "Kitap", Sorumlu = "Kazım Ünlüol" }); return Kulupler; } Diğer LINQ Makaleleri: LINQ Örnekleri makalelerinde kullanılan verikaynağı  (Bu makale) LINQ (Language Integrated Query - Dile Entegre Edilmiş Sorgu) Nedir? LINQ Sağlayıcıları (LINQ Providers) LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) LINQ - Temel İşlemler - Bir Veri Kaynağı Bildirme ve Seçme (From ve Select) LINQ - Temel İşlemler - Süzme (Filtering) LINQ - Temel İşlemler - Sıralama (Ordering) LINQ - Temel İşlemler - Gruplama (Grouping) LINQ - Temel İşlemler - Birleştirme (Joining) LINQ - Deferred Execution - Ertelenmiş Çalıştırma LINQ - Immediate Execution - Anında Çalıştırma LINQ - Query Reuse - Sorgunun Yeniden Kullanımı LINQ - Kısıtlama (Restriction) Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - Select Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - SelectMany Kullanım Örnekleri LINQ - Bölümleme (Partitioning) Örnekleri LINQ - Sıralama (Ordering) Örnekleri LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri LINQ - Küme (Set) Örnekleri LINQ - Dönüşüm (Conversion) Örnekleri LINQ - Eleman (Element) Seçimi Örnekleri LINQ - Oluşturma (Generation) Örnekleri LINQ - Miktar Belirleyiciler (Quantifiers) Örnekleri LINQ - Yığın (Aggregate) Örnekleri LINQ - Birleştirme (Join) İşlemleri LINQ - Özel Dizilim (Custom Sequence) Örneği LINQ - Concat ve SequenceEqual İle Örnekle r G M T Konuşma fonksiyonu 100 karakter ile sınırlıdır : : Yardım : Kapat
Ekleyen: canora
Değiştiren: canora
09.04.16 19:36
LINQ Örnekleri makalelerinde kullanılan verikaynağı
CevapSitesi.com'daki LINQ Örnekleri makalelerinde kullanılan veri kaynağı. // Öğrenci kaydı olarak kullanılan sınıf... public class Kayit { public int No { get ; set ; } public string Adi { get ; set ; } public string Soyadi { get ; set ; } public int Sinif { get ; set ; } public string Cinsiyet { get ; set ; } public DateTime DogumTarihi { get ; set ; } public int Yasi { get ; set ; } public int Kulup { get ; set ; } public int [] Notlar { get ; set ; } public double Ortalama { get ; set ; } public bool Basarili { get ; set ; } public int OkunanKitapSayisi { get ; set ; } } // Kulup kaydı olarak kullanılan sınıf... public class KulupKaydi { public int KayitNo { get ; set ; } public string Adi { get ; set ; } public string Sorumlu { get ; set ; } } // Öğrenci kaydı tutan Kayit isimli sınıfın bir listesini döndüren yöntem... private static List < Kayit > OgrencileriGetir () { List < Kayit > Ogrenciler = new List < Kayit >(); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 2 , Adi = "Tuncay" , Soyadi = "Çağrı" , Cinsiyet = "Erkek" , DogumTarihi = new DateTime ( 2002 , 2 , 27 ), Sinif = 4 , Kulup = 0 , OkunanKitapSayisi = 11 , Notlar = new int [] { 75 , 70 , 75 }}); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 4 , Adi = "Jale" , Soyadi = "İkinci" , Cinsiyet = "Bayan" , DogumTarihi = new DateTime ( 1970 , 1 , 28 ), Sinif = 3 , Kulup = 1 , OkunanKitapSayisi = 7 , Notlar = new int [] { 100 , 95 , 97 , 96 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 7 , Adi = "Tekin" , Soyadi = "Uğurlu" , Cinsiyet = "Erkek" , DogumTarihi = new DateTime ( 1955 , 3 , 26 ), Sinif = 1 , Kulup = 1 , OkunanKitapSayisi = 4 , Notlar = new int [] { 30 , 40 , 20 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 8 , Adi = "Mesut" , Soyadi = "Bahtiyar" , Cinsiyet = "Erkek" , DogumTarihi = new DateTime ( 1980 , 4 , 25 ), Sinif = 4 , Kulup = 1 , OkunanKitapSayisi = 8 , Notlar = new int [] { 70 , 10 , 30 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 12 , Adi = "Veli" , Soyadi = "Canlı" , Cinsiyet = "Erkek" , DogumTarihi = new DateTime ( 1993 , 5 , 24 ), Sinif = 4 , Kulup = 2 , OkunanKitapSayisi = 8 , Notlar = new int [] { 80 , 40 , 10 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 6 , Adi = "Ahmet" , Soyadi = "Geçe" , Cinsiyet = "Erkek" , DogumTarihi = new DateTime ( 1958 , 6 , 23 ), Sinif = 2 , Kulup = 2 , OkunanKitapSayisi = 9 , Notlar = new int [] { 70 , 80 , 80 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 15 , Adi = "Fatma" , Soyadi = "Teyze" , Cinsiyet = "Bayan" , DogumTarihi = new DateTime ( 1972 , 7 , 22 ), Sinif = 3 , Kulup = 1 , OkunanKitapSayisi = 12 , Notlar = new int [] { 70 , 98 , 97 , 92 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 14 , Adi = "Mehmet" , Soyadi = "Emre" , Cinsiyet = "Erkek" , DogumTarihi = new DateTime ( 1970 , 8 , 21 ), Sinif = 4 , Kulup = 0 , OkunanKitapSayisi = 7 , Notlar = new int [] { 80 , 22 , 97 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 3 , Adi = "Hale" , Soyadi = "Birinci" , Cinsiyet = "Bayan" , DogumTarihi = new DateTime ( 1982 , 9 , 20 ), Sinif = 2 , Kulup = 1 , OkunanKitapSayisi = 11 , Notlar = new int [] { 20 , 40 , 10 , 30 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 13 , Adi = "Ayşe" , Soyadi = "Hanım" , Cinsiyet = "Bayan" , DogumTarihi = new DateTime ( 1983 , 10 , 19 ), Sinif = 2 , Kulup = 1 , OkunanKitapSayisi = 5 , Notlar = new int [] { 100 , 40 , 100 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 11 , Adi = "Cevdet" , Soyadi = "Döğer" , Cinsiyet = "Erkek" , DogumTarihi = new DateTime ( 1967 , 11 , 18 ), Sinif = 3 , Kulup = 2 , OkunanKitapSayisi = 7 , Notlar = new int [] { 20 , 0 , 30 , 15 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 1 , Adi = "Nuri" , Soyadi = "Babayiğit" , Cinsiyet = "Erkek" , DogumTarihi = new DateTime ( 1998 , 12 , 17 ), Sinif = 2 , Kulup = 2 , OkunanKitapSayisi = 6 , Notlar = new int [] { 55 , 75 , 65 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 5 , Adi = "Kenan" , Soyadi = "Oran" , Cinsiyet = "Erkek" , DogumTarihi = new DateTime ( 1961 , 1 , 16 ), Sinif = 1 , Kulup = 0 , OkunanKitapSayisi = 9 , Notlar = new int [] { 50 , 70 , 80 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 9 , Adi = "Lale" , Soyadi = "Üçüncü" , Cinsiyet = "Bayan" , DogumTarihi = new DateTime ( 1990 , 2 , 15 ), Sinif = 3 , Kulup = 0 , OkunanKitapSayisi = 6 , Notlar = new int [] { 20 , 0 , 30 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 10 , Adi = "Erhan" , Soyadi = "Erkanlı" , Cinsiyet = "Erkek" , DogumTarihi = new DateTime ( 1958 , 3 , 14 ), Sinif = 1 , Kulup = 1 , OkunanKitapSayisi = 7 , Notlar = new int [] { 90 , 90 , 90 , 90 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 16 , Adi = "Erhan" , Soyadi = "Fidan" , Cinsiyet = "Erkek" , DogumTarihi = new DateTime ( 1968 , 4 , 13 ), Sinif = 2 , Kulup = 1 , OkunanKitapSayisi = 8 , Notlar = new int [] { 95 , 70 , 100 , 80 } }); Ogrenciler . Add ( new Kayit () { No = 17 , Adi = "Erhan" , Soyadi = "Çelik" , Cinsiyet = "Erkek" , DogumTarihi = new DateTime ( 1978 , 5 , 12 ), Sinif = 3 , Kulup = 1 , OkunanKitapSayisi = 7 , Notlar = new int [] { 90 , 55 , 90 } }); foreach ( var Ogrenci in Ogrenciler ) { Ogrenci . Ortalama = Ogrenci . Notlar . Average (); Ogrenci . Basarili = Ogrenci . Ortalama >= 55 ; Ogrenci . Yasi = DateTime . Now . Year - Ogrenci . DogumTarihi . Year ; } return Ogrenciler ; } // Kulüp kaydı tutan KulupKaydi isimli sınıfın bir listesini döndüren yöntem. private static List < KulupKaydi > KulupleriGetir () { List < KulupKaydi > Kulupler = new List < KulupKaydi >(); Kulupler . Add ( new KulupKaydi () { KayitNo = 0 , Adi = "Gezi" , Sorumlu = "Tanju Bülbül" }); Kulupler . Add ( new KulupKaydi () { KayitNo = 1 , Adi = "Tiyatro" , Sorumlu = "Metin Öztürk" }); Kulupler . Add ( new KulupKaydi () { KayitNo = 2 , Adi = "Müzik" , Sorumlu = "Nuri Sezer" }); Kulupler . Add ( new KulupKaydi () { KayitNo = 3 , Adi = "Kitap" , Sorumlu = "Kazım Ünlüol" }); return Kulupler ; }
Ekleyen: canora

En fazla 3 eski durum gösterilir.