Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.

Makale Geçmişi

«« Makaleye geri dön
20.06.16 21:20
LINQ - Dönüşüm (Conversion) Örnekleri
Bu makalede bazı örneklerde kullanılan veri kaynağını görmek için tıklayın . ToArray İle Dizi Elde Etme ToArray yöntemi, veri kümesinden select bölümündeki seçilen elemanlardan oluşan bir dizi döndürür. Dizinin tipi seçilen elemanların tipinde olacaktır. Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgilerini içeren bir veri kaynağından seçtiği öğrenci isimlerinden bir String dizisi oluşturur ve dizinin elemanlarını çıktıya yazar. var Ogrenciler = OgrencileriGetir(); var OgrenciIsimleri = from Ogrenci in Ogrenciler select Ogrenci.Adi; string[] OgrenciIsimleriDizisi = OgrenciIsimleri.ToArray(); Console.WriteLine("Öğrenci isimleri dizisinin elemanları :"); foreach (string Isim in OgrenciIsimleriDizisi) { Console.WriteLine(Isim); } Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Öğrenci isimleri dizisinin elemanları : Tuncay Jale Tekin Mesut Veli Ahmet Fatma Mehmet Hale Ayşe Cevdet Nuri Kenan Lale Erhan Erhan Erhan Aynı örnek, LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) ile şu şekilde yazılabilir: var Ogrenciler = OgrencileriGetir(); var OgrenciIsimleri = Ogrenciler.Select(Ogrenci => Ogrenci.Adi); string[] OgrenciIsimleriDizisi = OgrenciIsimleri.ToArray(); Console.WriteLine("Öğrenci isimleri dizisinin elemanları :"); foreach (string Isim in OgrenciIsimleriDizisi) { Console.WriteLine(Isim); } Console.ReadLine(); ToList İle Genelleyici (Generic) Liste Elde Etme ToList yöntemi, veri kümesinden select bölümündeki seçilen elemanlardan oluşan bir genelleyici (generic) List sınıfı örneği döndürür. Sınıfın eleman tipi seçilen elemanların tipinde olacaktır. Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgilerini içeren bir veri kaynağından seçtiği öğrenci notları dizilerinden bir List genelleyici listesi oluşturur ve iç içe foreach döngüleri ile listedeki dizilerin elemanlarını çıktıya yazar. var Ogrenciler = OgrencileriGetir(); // IEnumerable<int[]> OgrenciNotlari = from Ogrenci in Ogrenciler // select Ogrenci.Notlar; // veya var OgrenciNotlari = from Ogrenci in Ogrenciler select Ogrenci.Notlar; // List<int[]> OgrenciNotlariListTListesi = OgrenciNotlari.ToList(); // veya var OgrenciNotlariListTListesi = OgrenciNotlari.ToList(); Console.WriteLine("List<T> (örnekte List<int[]>) sınıfına kopyalanmış öğrenci notları :"); // foreach (int[] Notlar in OgrenciNotlariListTListesi) ... // veya foreach (var Notlar in OgrenciNotlariListTListesi) { // foreach (int Notu in Notlar) // veya foreach (var Notu in Notlar) { Console.Write("{0} ", Notu); } Console.WriteLine(); } Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : List (örnekte List) sınıfına kopyalanmış öğrenci notları : 75 70 75 100 95 97 96 30 40 20 70 10 30 80 40 10 70 80 80 70 98 97 92 80 22 97 20 40 10 30 100 40 100 20 0 30 15 55 75 65 50 70 80 20 0 30 90 90 90 90 95 70 100 80 90 55 90 Aynı örnek, LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) ile şu şekilde yazılabilir: var Ogrenciler = OgrencileriGetir(); var OgrenciNotlari = Ogrenciler.Select(Ogrenci=>Ogrenci.Notlar); var OgrenciNotlariListTListesi = OgrenciNotlari.ToList(); Console.WriteLine("List<T> (örnekte List<int[]>) sınıfına kopyalanmış öğrenci notları :"); foreach (var Notlar in OgrenciNotlariListTListesi) { foreach (var Notu in Notlar) { Console.Write("{0} ", Notu); } Console.WriteLine(); } Console.ReadLine(); ToDictionary İle Sözlük Nesnesi Elde Etme ToDictionary yöntemi, veri kümesinden verilen bir anahtar alana göre bir Dictionary(TKey, TValue)   koleksiyonu oluşturur. Dictionary sınıfı, bir anahtar alanı kullanarak elemanlarına hızlı biçimde ulaşabileceğimiz bir koleksiyon türüdür. Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgilerini içeren bir veri kaynağından seçtiği öğrenci bilgilerinden, öğrenci numaralarını anahtar olarak kullanan bir Dictionary(int, Kayit) koleksiyonu oluşturur ve listeden arama yaparak bulduğu elemanın bazı özelliklerini çıktıya yazar. var Ogrenciler = OgrencileriGetir(); var Ogrenciler = OgrencileriGetir(); var OgrenciNotlariSozlugu = Ogrenciler.ToDictionary(Ogrenci => Ogrenci.No); // veya // Dictionary OgrenciNotlariSozlugu = OgrenciListesi.ToDictionary(Ogrenci => Ogrenci.No); Kayit BirOgrenciKaydi = OgrenciNotlariSozlugu[14]; Console.WriteLine("14 numaralı öğrencinin bazı bilgileri ..."); Console.WriteLine("Adı {0} olan bu öğrenci, {1}. sınıfta okumaktadır ve {2} doğumludur.", BirOgrenciKaydi.Adi, BirOgrenciKaydi.Sinif, BirOgrenciKaydi.DogumTarihi.Year); Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : 14 numaralı öğrencinin bazı bilgileri ... Adı Mehmet olan bu öğrenci, 4. sınıfta okumaktadır ve 1970 doğumludur. OfType İle Belirli Bir Tipte Elemanların Listesini Elde Etme OfType yöntemi, veri kümesinden seçtiği belirtilen tipteki elemanlardan oluşan bir liste döndürür, Aşağıdaki örnek, bir object[] dizisindeki çift duyarlıklı sayılardan oluşan bir liste döndürür ve listenin elemanlarını çıktıya yazar. object[] Degerler = { 3.0, null, "beş", 3, "dört", 5, "altı", 7.1 }; var CiftDuyarliklilar = Degerler.OfType<double>(); Console.WriteLine("Dizide çift duyarlıklı (double) olarak tutulan değerler :"); foreach (var Deger in CiftDuyarliklilar) { Console.WriteLine(Deger); } Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Dizide çift duyarlıklı (double) olarak tutulan değerler : 3 7,1 Kaynak: https://code.msdn.microsoft.com/101-LINQ-Samples-3fb9811b Diğer LINQ Makaleleri: LINQ Örnekleri makalelerinde kullanılan verikaynağı LINQ (Language Integrated Query - Dile Entegre Edilmiş Sorgu) Nedir? LINQ Sağlayıcıları (LINQ Providers) LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) LINQ - Temel İşlemler - Bir Veri Kaynağı Bildirme ve Seçme (From ve Select) LINQ - Temel İşlemler - Süzme (Filtering) LINQ - Temel İşlemler - Sıralama (Ordering) LINQ - Temel İşlemler - Gruplama (Grouping) LINQ - Temel İşlemler - Birleştirme (Joining) LINQ - Deferred Execution - Ertelenmiş Çalıştırma LINQ - Immediate Execution - Anında Çalıştırma LINQ - Query Reuse - Sorgunun Yeniden Kullanımı LINQ - Kısıtlama (Restriction) Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - Select Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - SelectMany Kullanım Örnekleri LINQ - Bölümleme (Partitioning) Örnekleri LINQ - Sıralama (Ordering) Örnekleri LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri LINQ - Küme (Set) Örnekleri LINQ - Dönüşüm (Conversion) Örnekleri  (Bu makale) LINQ - Eleman (Element) Seçimi Örnekleri LINQ - Oluşturma (Generation) Örnekleri LINQ - Miktar Belirleyiciler (Quantifiers) Örnekleri LINQ - Yığın (Aggregate) Örnekleri LINQ - Birleştirme (Join) İşlemleri LINQ - Özel Dizilim (Custom Sequence) Örneği LINQ - Concat ve SequenceEqual İle Örnekle r
Ekleyen: canora
Değiştiren: canora
10.04.16 22:50
LINQ - Dönüşüm (Conversion) Örnekleri
Bu makalede bazı örneklerde kullanılan veri kaynağını görmek için tıklayın . ToArray İle Dizi Elde Etme ToArray yöntemi, veri kümesinden select bölümündeki seçilen elemanlardan oluşan bir dizi döndürür. Dizinin tipi seçilen elemanların tipinde olacaktır. Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgilerini içeren bir veri kaynağından seçtiği öğrenci isimlerinden bir String dizisi oluşturur ve dizinin elemanlarını çıktıya yazar. var Ogrenciler = OgrencileriGetir (); var OgrenciIsimleri = from Ogrenci in Ogrenciler select Ogrenci . Adi ; string [] OgrenciIsimleriDizisi = OgrenciIsimleri . ToArray (); Console . WriteLine ( "Öğrenci isimleri dizisinin elemanları :" ); foreach ( string Isim in OgrenciIsimleriDizisi ) { Console . WriteLine ( Isim ); } Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Öğrenci isimleri dizisinin elemanları : Tuncay Jale Tekin Mesut Veli Ahmet Fatma Mehmet Hale Ayşe Cevdet Nuri Kenan Lale Erhan Erhan Erhan Aynı örnek, LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) ile şu şekilde yazılabilir: var Ogrenciler = OgrencileriGetir (); var OgrenciIsimleri = Ogrenciler . Select ( Ogrenci => Ogrenci . Adi ); string [] OgrenciIsimleriDizisi = OgrenciIsimleri . ToArray (); Console . WriteLine ( "Öğrenci isimleri dizisinin elemanları :" ); foreach ( string Isim in OgrenciIsimleriDizisi ) { Console . WriteLine ( Isim ); } Console.ReadLine(); ToList İle Genelleyici (Generic) Liste Elde Etme ToList yöntemi, veri kümesinden select bölümündeki seçilen elemanlardan oluşan bir genelleyici (generic) List sınıfı örneği döndürür. Sınıfın eleman tipi seçilen elemanların tipinde olacaktır. Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgilerini içeren bir veri kaynağından seçtiği öğrenci notları dizilerinden bir List genelleyici listesi oluşturur ve iç içe foreach döngüleri ile listedeki dizilerin elemanlarını çıktıya yazar. var Ogrenciler = OgrencileriGetir (); // IEnumerable<int[]> OgrenciNotlari = from Ogrenci in Ogrenciler // select Ogrenci.Notlar; // veya var OgrenciNotlari = from Ogrenci in Ogrenciler select Ogrenci . Notlar ; // List<int[]> OgrenciNotlariListTListesi = OgrenciNotlari.ToList(); // veya var OgrenciNotlariListTListesi = OgrenciNotlari . ToList (); Console . WriteLine ( "List<T> (örnekte List<int[]>) sınıfına kopyalanmış öğrenci notları :" ); // foreach (int[] Notlar in OgrenciNotlariListTListesi) ... // veya foreach ( var Notlar in OgrenciNotlariListTListesi ) { // foreach (int Notu in Notlar) // veya foreach ( var Notu in Notlar ) { Console . Write ( "{0} " , Notu ); } Console . WriteLine (); } Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : List (örnekte List) sınıfına kopyalanmış öğrenci notları : 75 70 75 100 95 97 96 30 40 20 70 10 30 80 40 10 70 80 80 70 98 97 92 80 22 97 20 40 10 30 100 40 100 20 0 30 15 55 75 65 50 70 80 20 0 30 90 90 90 90 95 70 100 80 90 55 90 Aynı örnek, LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) ile şu şekilde yazılabilir: var Ogrenciler = OgrencileriGetir (); var OgrenciNotlari = Ogrenciler . Select ( Ogrenci => Ogrenci . Notlar ); var OgrenciNotlariListTListesi = OgrenciNotlari . ToList (); Console . WriteLine ( "List<T> (örnekte List<int[]>) sınıfına kopyalanmış öğrenci notları :" ); foreach ( var Notlar in OgrenciNotlariListTListesi ) { foreach ( var Notu in Notlar ) { Console . Write ( "{0} " , Notu ); } Console . WriteLine (); } Console.ReadLine(); ToDictionary İle Sözlük Nesnesi Elde Etme ToDictionary yöntemi, veri kümesinden verilen bir anahtar alana göre bir Dictionary(TKey, TValue)   koleksiyonu oluşturur. Dictionary sınıfı, bir anahtar alanı kullanarak elemanlarına hızlı biçimde ulaşabileceğimiz bir koleksiyon türüdür. Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgilerini içeren bir veri kaynağından seçtiği öğrenci bilgilerinden, öğrenci numaralarını anahtar olarak kullanan bir Dictionary(int, Kayit) koleksiyonu oluşturur ve listeden arama yaparak bulduğu elemanın bazı özelliklerini çıktıya yazar. var Ogrenciler = OgrencileriGetir (); var Ogrenciler = OgrencileriGetir (); var OgrenciNotlariSozlugu = Ogrenciler . ToDictionary ( Ogrenci => Ogrenci . No ); // veya // Dictionary OgrenciNotlariSozlugu = OgrenciListesi.ToDictionary(Ogrenci => Ogrenci.No); Kayit BirOgrenciKaydi = OgrenciNotlariSozlugu [ 14 ]; Console . WriteLine ( "14 numaralı öğrencinin bazı bilgileri ..." ); Console . WriteLine ( "Adı {0} olan bu öğrenci, {1}. sınıfta okumaktadır ve {2} doğumludur." , BirOgrenciKaydi . Adi , BirOgrenciKaydi . Sinif , BirOgrenciKaydi . DogumTarihi . Year ); Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : 14 numaralı öğrencinin bazı bilgileri ... Adı Mehmet olan bu öğrenci, 4. sınıfta okumaktadır ve 1970 doğumludur. OfType İle Belirli Bir Tipte Elemanların Listesini Elde Etme OfType yöntemi, veri kümesinden seçtiği belirtilen tipteki elemanlardan oluşan bir liste döndürür, Aşağıdaki örnek, bir object[] dizisindeki çift duyarlıklı sayılardan oluşan bir liste döndürür ve listenin elemanlarını çıktıya yazar. object [] Degerler = { 3.0 , null , "beş" , 3 , "dört" , 5 , "altı" , 7.1 }; var CiftDuyarliklilar = Degerler . OfType <double> (); Console . WriteLine ( "Dizide çift duyarlıklı (double) olarak tutulan değerler :" ); foreach ( var Deger in CiftDuyarliklilar ) { Console . WriteLine ( Deger ); } Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Dizide çift duyarlıklı (double) olarak tutulan değerler : 3 7,1
Ekleyen: canora

En fazla 3 eski durum gösterilir.