Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.

Makale Geçmişi

«« Makaleye geri dön
20.06.16 21:16
LINQ - Immediate Execution - Anında Çalıştırma
LINQ sorguları hemen çalıştırılmaz. Sorgu tanımlandıktan sonra çalıştırılabilmesi için bir foreach döngüsü içinde veya bir LINQ yöntemi (fonksiyonu) ile kullanılması gerekir. Ancak sorgu tanımının ardına örnekte görüldüğü gibi ToList gibi bir yöntem eklenirse sorgu anında çalıştırılır. int[] sayilar = new int[] { 5, 4, 1, 3, 9, 8, 6, 7, 2, 0 }; int i = 0; var liste = (from sayi in sayilar select ++i).ToList(); // Sorgu bu döngüye gelmeden çalıştırıldığı için aşağıda // hep i'nin son aldığı değer (10) çıktıya yazılır. foreach (var eleman in liste) { Console.WriteLine("Sayı = {0}, i = {1}", eleman, i); } Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Sayı = 1, i = 10 Sayı = 2, i = 10 Sayı = 3, i = 10 Sayı = 4, i = 10 Sayı = 5, i = 10 Sayı = 6, i = 10 Sayı = 7, i = 10 Sayı = 8, i = 10 Sayı = 9, i = 10 Sayı = 10, i = 10 Diğer LINQ Makaleleri: LINQ Örnekleri makalelerinde kullanılan verikaynağı LINQ (Language Integrated Query - Dile Entegre Edilmiş Sorgu) Nedir? LINQ Sağlayıcıları (LINQ Providers) LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) LINQ - Temel İşlemler - Bir Veri Kaynağı Bildirme ve Seçme (From ve Select) LINQ - Temel İşlemler - Süzme (Filtering) LINQ - Temel İşlemler - Sıralama (Ordering) LINQ - Temel İşlemler - Gruplama (Grouping) LINQ - Temel İşlemler - Birleştirme (Joining) LINQ - Deferred Execution - Ertelenmiş Çalıştırma LINQ - Immediate Execution - Anında Çalıştırma  (Bu makale) LINQ - Query Reuse - Sorgunun Yeniden Kullanımı LINQ - Kısıtlama (Restriction) Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - Select Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - SelectMany Kullanım Örnekleri LINQ - Bölümleme (Partitioning) Örnekleri LINQ - Sıralama (Ordering) Örnekleri LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri LINQ - Küme (Set) Örnekleri LINQ - Dönüşüm (Conversion) Örnekleri LINQ - Eleman (Element) Seçimi Örnekleri LINQ - Oluşturma (Generation) Örnekleri LINQ - Miktar Belirleyiciler (Quantifiers) Örnekleri LINQ - Yığın (Aggregate) Örnekleri LINQ - Birleştirme (Join) İşlemleri LINQ - Özel Dizilim (Custom Sequence) Örneği LINQ - Concat ve SequenceEqual İle Örnekle r
Ekleyen: canora
Değiştiren: canora
09.04.16 20:53
LINQ - Immediate Execution - Anında Çalıştırma
LINQ sorguları hemen çalıştırılmaz. Sorgu tanımlandıktan sonra çalıştırılabilmesi için bir foreach döngüsü içinde veya bir LINQ yöntemi (fonksiyonu) ile kullanılması gerekir. Ancak sorgu tanımının ardına örnekte görüldüğü gibi ToList gibi bir yöntem eklenirse sorgu anında çalıştırılır. int[] sayilar = new int[] { 5, 4, 1, 3, 9, 8, 6, 7, 2, 0 }; int i = 0; var liste = (from sayi in sayilar select ++i).ToList(); // Sorgu bu döngüye gelmeden çalıştırıldığı için aşağıda // hep i'nin son aldığı değer (10) çıktıya yazılır. foreach (var eleman in liste) { Console.WriteLine("Sayı = {0}, i = {1}", eleman, i); } Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Sayı = 1, i = 10 Sayı = 2, i = 10 Sayı = 3, i = 10 Sayı = 4, i = 10 Sayı = 5, i = 10 Sayı = 6, i = 10 Sayı = 7, i = 10 Sayı = 8, i = 10 Sayı = 9, i = 10 Sayı = 10, i = 10
Ekleyen: canora

En fazla 3 eski durum gösterilir.