Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.

Makale Geçmişi

«« Makaleye geri dön
28.02.17 15:44
JavaScript Fonksiyonları: getter ve setter Fonksiyonlar
Nesne içinde  get  veya  set  ile tanımlanan fonksiyonlardır.   get  ile tanımlanan fonksiyonlar, nesnenin  get 'in yanında adı belirtilen özelliği değiştirilmek istendiğinde kendiliğinden çalıştırılır.  set  ile tanımlanan fonksiyonlar ise nesnenin  set 'in yanında adı belirtilen özelliğinin değeri istendiğinde kendiliğinden çalıştırılır. Bunu nesneye yönelik programlamanın sarmalama (encapsulation) özelliğini uygulamak veya özellikler üzerinde denetimlerde bulunmak için kullanabiliriz. JavaScript nesneye yönelik programlamada sarmalama yoktur. Ancak başka makalelerde açıklamayı düşündüğün çeşitli programlama teknikleri ile sarmalama uygulanabilir. set ile tanımlanan fonksiyonda bir parametre tanımlanır. Nesnenin bu özelliği değiştirilmek istendiğinde (örneğin  nesne.Ozellik = 5  yazıldığında) yeni değer bu parametreye otomatik olarak atanır. var sekil = { genislik: 0, // Bir setter fonksiyon. set Genislik(istenenGenislik) { if (istenenGenislik <= 0) throw "Genislik 0 veya daha az olamaz."; // Bundan sonrası çalışmaz. this.genislik = istenenGenislik; }, // Bir getter fonksiyon. get Genislik() { return this.genislik; } }; sekil.Genislik = 10; // set fonksiyonu çalışır. set fonksiyonundaki istenenGenislik parametresinin değeri 10 olur. console.log(sekil.Genislik); // get fonsiyonu çalışır. sekil.Genislik = 0; // set fonksiyonu çalışır ve hata verir. Konsol çıktısı: 10 uncaught exception: Genislik 0 veya daha az olamaz. JavaScript Fonksiyonları ile İlgili Makaleler: JavaScript Fonksiyonları: Temel Kullanım JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyonun Kendini Çağırması (Recursion) JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyon İfadeler - Function Expressions JavaScript Fonksiyonları: Kapsanımlar - Closures Javascript Fonksiyonları: Yerinde Çalıştırılan İsimsiz Fonksiyonlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne İçinde Fonksiyon - Metotlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne Yapılandırıcısı Olarak Fonksiyon Kullanma JavaScript Fonksiyonları: this Kullanımı JavaScript Fonksiyonlari: arguments Nesnesi JavaScript Fonksiyonları: rest Parametreleri JavaScript Fonksiyonları: Function Yapılandırıcısı JavaScript Fonksiyonları: getter ve setter Fonksiyonlar  (Bu makale) JavaScript Fonksiyonları: Arrow (ok) Fonksiyonları JavaScript Fonksiyonları: Üretici Fonksiyonlar - Generator Functions
Ekleyen: canora
Değiştiren: canora
27.06.16 00:47
JavaScript Fonksiyonları: getter ve setter Fonksiyonlar
Nesne içinde  get  veya  set  ile tanımlanan fonksiyonlardır.   get  ile tanımlanan fonksiyonlar, nesnenin  get 'in yanında adı belirtilen özelliği değiştirilmek istendiğinde kendiliğinden çalıştırılır.  set  ile tanımlanan fonksiyonlar ise nesnenin  set 'in yanında adı belirtilen özelliğinin değeri istendiğinde kendiliğinden çalıştırılır. Bunu nesneye yönelik programlamanın sarmalama (encapsulation) özelliğini uygulamak veya özellikler üzerinde denetimlerde bulunmak için kullanabiliriz. set ile tanımlanan fonksiyonda bir parametre tanımlanır. Nesnenin bu özelliği değiştirilmek istendiğinde (örneğin  nesne.Ozellik = 5  yazıldığında) yeni değer bu parametreye otomatik olarak atanır. var sekil = { genislik: 0, // Bir setter fonksiyon. set Genislik(istenenGenislik) { if (istenenGenislik <= 0) throw "Genislik 0 veya daha az olamaz."; // Bundan sonrası çalışmaz. this.genislik = istenenGenislik; }, // Bir getter fonksiyon. get Genislik() { return this.genislik; } }; sekil.Genislik = 10; // set fonksiyonu çalışır. set fonksiyonundaki istenenGenislik parametresinin değeri 10 olur. console.log(sekil.Genislik); // get fonsiyonu çalışır. sekil.Genislik = 0; // set fonksiyonu çalışır ve hata verir. Konsol çıktısı: 10 uncaught exception: Genislik 0 veya daha az olamaz. JavaScript Fonksiyonları ile İlgili Makaleler: JavaScript Fonksiyonları: Temel Kullanım JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyonun Kendini Çağırması (Recursion) JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyon İfadeler - Function Expressions JavaScript Fonksiyonları: Kapsanımlar - Closures Javascript Fonksiyonları: Yerinde Çalıştırılan İsimsiz Fonksiyonlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne İçinde Fonksiyon - Metotlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne Yapılandırıcısı Olarak Fonksiyon Kullanma JavaScript Fonksiyonları: this Kullanımı JavaScript Fonksiyonlari: arguments Nesnesi JavaScript Fonksiyonları: rest Parametreleri JavaScript Fonksiyonları: Function Yapılandırıcısı JavaScript Fonksiyonları: getter ve setter Fonksiyonlar  (Bu makale) JavaScript Fonksiyonları: Arrow (ok) Fonksiyonları JavaScript Fonksiyonları: Üretici Fonksiyonlar - Generator Functions
Ekleyen: canora
Değiştiren: canora
19.06.16 14:33
JavaScript Fonksiyonları: getter ve setter Fonksiyonlar
Nesne içinde  get  veya  set  ile tanımlanan fonksiyonlardır.   get  ile tanımlanan fonksiyonlar, nesnenin  get 'in yanında adı belirtilen özelliği değiştirilmek istendiğinde kendiliğinden çalıştırılır.  set  ile tanımlanan fonksiyonlar ise nesnenin  set 'in yanında adı belirtilen özelliğinin değeri istendiğinde kendiliğinden çalıştırılır. Bunu nesneye yönelik programlamanın sarmalama (encapsulation) özelliğini uygulamak veya özellikler üzerinde denetimlerde bulunmak için kullanabiliriz. set ile tanımlanan fonksiyonda bir parametre tanımlanır. Nesnenin bu özelliği değiştirilmek istendiğinde (örneğin  nesne.Ozellik = 5  yazıldığında) yeni değer bu parametreye otomatik olarak atanır. var sekil = { genislik: 0, // Bir setter fonksiyon. set Genislik(istenenGenislik) { if (istenenGenislik <= 0) throw "Genislik 0 veya daha az olamaz."; // Bundan sonrası çalışmaz. this.genislik = istenenGenislik; }, // Bir getter fonksiyon. get Genislik() { return this.genislik; } }; sekil.Genislik = 10; // set fonksiyonu çalışır. set fonksiyonundaki istenenGenislik parametresinin değeri 10 olur. console.log(sekil.Genislik); // get fonsiyonu çalışır. sekil.Genislik = 0; // set fonksiyonu çalışır ve hata verir. Konsol çıktısı: 10 uncaught exception: Genislik 0 veya daha az olamaz. JavaScript Fonksiyonları ile İlgili Makaleler: JavaScript Fonksiyonları: Temel Kullanım JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyonun Kendini Çağırması (Recursion) JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyon İfadeler - Function Expressions JavaScript Fonksiyonları: Kapsanımlar - Closures Javascript Fonksiyonları: Yerinde Çalıştırılan İsimsiz Fonksiyonlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne İçinde Fonksiyon - Metotlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne Yapılandırıcısı Olarak Fonksiyon Kullanma JavaScript Fonksiyonları: this Kullanımı JavaScript Fonksiyonlari: arguments Nesnesi JavaScript Fonksiyonları: rest Parametreleri JavaScript Fonksiyonları: Function Sınıfı JavaScript Fonksiyonları: getter ve setter Fonksiyonlar  (Bu makale) JavaScript Fonksiyonları: Arrow (ok) Fonksiyonları JavaScript Fonksiyonları: Üretici Fonksiyonlar - Generator Functions
Ekleyen: canora
Değiştiren: canora
19.06.16 00:32
JavaScript Fonksiyonları: getter ve setter Fonksiyonlar
Nesne içinde  get  veya  set  ile tanımlanan fonksiyonlardır.   get  ile tanımlanan fonksiyonlar, nesnenin  get 'in yanında adı belirtilen özelliği değiştirilmek istendiğinde kendiliğinden çalıştırılır.  set  ile tanımlanan fonksiyonlar ise nesnenin  set 'in yanında adı belirtilen özelliğinin değeri istendiğinde kendiliğinden çalıştırılır. Bunu nesneye yönelik programlamanın sarmalama (encapsulation) özelliğini uygulamak veya özellikler üzerinde denetimlerde bulunmak için kullanabiliriz. set ile tanımlanan fonksiyonda bir parametre tanımlanır. Nesnenin bu özelliği değiştirilmek istendiğinde (örneğin  nesne.Ozellik = 5  yazıldığında) yeni değer bu parametreye otomatik olarak atanır. var sekil = { genislik: 0, // Bir setter fonksiyon. set Genislik(istenenGenislik) { if (istenenGenislik <= 0) throw "Genislik 0 veya daha az olamaz."; // Bundan sonrası çalışmaz. this.genislik = istenenGenislik; }, // Bir getter fonksiyon. get Genislik() { return this.genislik; } }; sekil.Genislik = 10; // set fonksiyonu çalışır. set fonksiyonundaki istenenGenislik parametresinin değeri 10 olur. console.log(sekil.Genislik); // get fonsiyonu çalışır. sekil.Genislik = 0; // set fonksiyonu çalışır ve hata verir. Konsol çıktısı: 10 uncaught exception: Genislik 0 veya daha az olamaz. JavaScript Fonksiyonları ile İlgili Makaleler: JavaScript Fonksiyonları: Temel Kullanım JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyonun Kendini Çağırması (Recursion) JavaScript Foksiyonları: Fonksiyon İfadeler - Function Expressions JavaScript Fonksiyonları: Kapsanımlar - Closures Javascript Fonksiyonları: Yerinde Çalıştırılan İsimsiz Fonksiyonlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne İçinde Fonksiyon - Metotlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne Yapılandırıcısı Olarak Fonksiyon Kullanma JavaScript Fonksiyonları: this Kullanımı JavaScript Fonksiyonlari: arguments Nesnesi JavaScript Fonksiyonları: rest Parametreleri JavaScript Fonksiyonları: Function Sınıfı JavaScript Fonksiyonları: getter ve setter Fonksiyonlar  (Bu makale) JavaScript Fonksiyonları: Arrow (ok) Fonksiyonları JavaScript Fonksiyonları: Üretici Fonksiyonlar - Generator Functions
Ekleyen: canora

En fazla 3 eski durum gösterilir.