Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.

Makale Geçmişi

«« Makaleye geri dön
27.06.16 00:45
JavaScript Fonksiyonları: Nesne Yapılandırıcısı (Constructor) Olarak Fonksiyon Kullanma
Bir fonksiyon bir nesne yapılandırmak için, hatta bir sınıf tanımlamak için kullanılabilir. Bu şekilde oluşturulan sınıfın adı fonksiyonun adı olur. Örnek: function Kisi(adi, soyadi) { this.adi = adi; this.soyadi = soyadi; this.kimlikYaz = function() { console.log(this.adi + " " + this.soyadi); }; } var ogretmen = new Kisi("Ahmet", "Geçe"); ogretmen.kimlikYaz(); // Nesnenin kimlikYaz metodunu çağır. Çıktısı: Ahmet Geçe Örnekteki  this  ifadesi, sınıfın örneğini (oluşturulan nesne) ifade eder.  this.adi   ifadesi de oluşturulan nesnenin adi özelliğini işaret eder. this.kimlikYaz  bir fonksiyon ifadesi olarak tanımlanmıştır. Bu da  Kisi  sınıfının bir metodudur. Bu şekilde tanımlanan bir sınıfın örneğini (nesne) oluşturmak için  new  operatörüyle beraber sınıf adı ve varsa parametreleri bildirilir. Dönen değer bir nesnedir ve örneğimizde olduğu gibi ( ogretmen  bir nesnedir) bir değişkene atayarak nesneyi bundan sonra bu değişken aracılğıyla (referans) kullanırız. Görüldüğü gibi son satırda Kisi sınıfının  kimlikYaz  metodu çağırılmakta ve sonuç olarak nesnenin  adi  ve  soyadi  özelliklerinin değerleri çıktıya yazılmaktadır. Sınıfın özellik ve metodları sınıf dışından da tanımlanabilir, sonradan eklenebilir. Fakat burada konumuz fonksiyonlar olduğundan bu konulara değinilmemiştir. Son olarak fonksiyon adının baş harfinin büyük yazıldığına dikkat edin. Zorunlu değildir ama JavaScript programlamada değişken ve fonksiyon isimleri için küçük harfle başlamak ve varsa sonraki kelimelerin baş harflerini büyük yazmak (lowerCamelCase), sınıf isimlerinde ise baş harfini büyük yazma (UpperCamelCase) tavsiye edilir. JavaScript Fonksiyonları ile İlgili Makaleler: JavaScript Fonksiyonları: Temel Kullanım JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyonun Kendini Çağırması (Recursion) JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyon İfadeler - Function Expressions JavaScript Fonksiyonları: Kapsanımlar - Closures Javascript Fonksiyonları: Yerinde Çalıştırılan İsimsiz Fonksiyonlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne İçinde Fonksiyon - Metotlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne Yapılandırıcısı Olarak Fonksiyon Kullanma  (Bu makale) JavaScript Fonksiyonları: this Kullanımı JavaScript Fonksiyonlari: arguments Nesnesi JavaScript Fonksiyonları: rest Parametreleri JavaScript Fonksiyonları: Function Yapılandırıcısı JavaScript Fonksiyonları: getter ve setter Fonksiyonlar JavaScript Fonksiyonları: Arrow (ok) Fonksiyonları JavaScript Fonksiyonları: Üretici Fonksiyonlar - Generator Functions
Ekleyen: canora
Değiştiren: canora
21.06.16 00:23
JavaScript Fonksiyonları: Nesne Yapılandırıcısı (Constructor) Olarak Fonksiyon Kullanma
Bir fonksiyon bir nesne yapılandırmak için, hatta bir sınıf tanımlamak için kullanılabilir. Bu şekilde oluşturulan sınıfın adı fonksiyonun adı olur. Örnek: function Kisi(adi, soyadi) { this.adi = adi; this.soyadi = soyadi; this.kimlikYaz = function() { console.log(this.adi + " " + this.soyadi); }; } var ogretmen = new Kisi("Ahmet", "Geçe"); ogretmen.kimlikYaz(); // Nesnenin kimlikYaz metodunu çağır. Çıktısı: Ahmet Geçe Örnekteki  this  ifadesi, sınıfın örneğini (oluşturulan nesne) ifade eder.  this.adi   ifadesi de oluşturulan nesnenin adi özelliğini işaret eder. this.kimlikYaz  bir fonksiyon ifadesi olarak tanımlanmıştır. Bu da  Kisi  sınıfının bir metodudur. Bu şekilde tanımlanan bir sınıfın örneğini (nesne) oluşturmak için  new  operatörüyle beraber sınıf adı ve varsa parametreleri bildirilir. Dönen değer bir nesnedir ve örneğimizde olduğu gibi ( ogretmen  bir nesnedir) bir değişkene atayarak nesneyi bundan sonra bu değişken aracılğıyla (referans) kullanırız. Görüldüğü gibi son satırda Kisi sınıfının  kimlikYaz  metodu çağırılmakta ve sonuç olarak nesnenin  adi  ve  soyadi  özelliklerinin değerleri çıktıya yazılmaktadır. Sınıfın özellik ve metodları sınıf dışından da tanımlanabilir, sonradan eklenebilir. Fakat burada konumuz fonksiyonlar olduğundan bu konulara değinilmemiştir. Son olarak fonksiyon adının baş harfinin büyük yazıldığına dikkat edin. Zorunlu değildir ama JavaScript programlamada değişken ve fonksiyon isimleri için küçük harfle başlamak ve varsa sonraki kelimelerin baş harflerini büyük yazmak (lowerCamelCase), sınıf isimlerinde ise baş harfini büyük yazma (UpperCamelCase) tavsiye edilir. JavaScript Fonksiyonları ile İlgili Makaleler: JavaScript Fonksiyonları: Temel Kullanım JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyonun Kendini Çağırması (Recursion) JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyon İfadeler - Function Expressions JavaScript Fonksiyonları: Kapsanımlar - Closures Javascript Fonksiyonları: Yerinde Çalıştırılan İsimsiz Fonksiyonlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne İçinde Fonksiyon - Metotlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne Yapılandırıcısı Olarak Fonksiyon Kullanma  (Bu makale) JavaScript Fonksiyonları: this Kullanımı JavaScript Fonksiyonlari: arguments Nesnesi JavaScript Fonksiyonları: rest Parametreleri JavaScript Fonksiyonları: Function Sınıfı JavaScript Fonksiyonları: getter ve setter Fonksiyonlar JavaScript Fonksiyonları: Arrow (ok) Fonksiyonları JavaScript Fonksiyonları: Üretici Fonksiyonlar - Generator Functions
Ekleyen: canora
Değiştiren: canora
19.06.16 14:32
JavaScript Fonksiyonları: Nesne Yapılandırıcısı Olarak Fonksiyon Kullanma
Bir fonksiyon bir nesne yapılandırmak için, hatta bir sınıf tanımlamak için kullanılabilir. Bu şekilde oluşturulan sınıfın adı fonksiyonun adı olur. Örnek: function Kisi(adi, soyadi) { this.adi = adi; this.soyadi = soyadi; this.kimlikYaz = function() { console.log(this.adi + " " + this.soyadi); }; } var ogretmen = new Kisi("Ahmet", "Geçe"); ogretmen.kimlikYaz(); // Nesnenin kimlikYaz metodunu çağır. Çıktısı: Ahmet Geçe Örnekteki  this  ifadesi, sınıfın örneğini (oluşturulan nesne) ifade eder.  this.adi   ifadesi de oluşturulan nesnenin adi özelliğini işaret eder. this.kimlikYaz  bir fonksiyon ifadesi olarak tanımlanmıştır. Bu da  Kisi  sınıfının bir metodudur. Bu şekilde tanımlanan bir sınıfın örneğini (nesne) oluşturmak için  new  operatörüyle beraber sınıf adı ve varsa parametreleri bildirilir. Dönen değer bir nesnedir ve örneğimizde olduğu gibi ( ogretmen  bir nesnedir) bir değişkene atayarak nesneyi bundan sonra bu değişken aracılğıyla (referans) kullanırız. Görüldüğü gibi son satırda Kisi sınıfının  kimlikYaz  metodu çağırılmakta ve sonuç olarak nesnenin  adi  ve  soyadi  özelliklerinin değerleri çıktıya yazılmaktadır. Sınıfın özellik ve metodları sınıf dışından da tanımlanabilir, sonradan eklenebilir. Fakat burada konumuz fonksiyonlar olduğundan bu konulara değinilmemiştir. Son olarak fonksiyon adının baş harfinin büyük yazıldığına dikkat edin. Zorunlu değildir ama JavaScript programlamada değişken ve fonksiyon isimleri için küçük harfle başlamak ve varsa sonraki kelimelerin baş harflerini büyük yazmak (lowerCamelCase), sınıf isimlerinde ise baş harfini büyük yazma (UpperCamelCase) tavsiye edilir. JavaScript Fonksiyonları ile İlgili Makaleler: JavaScript Fonksiyonları: Temel Kullanım JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyonun Kendini Çağırması (Recursion) JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyon İfadeler - Function Expressions JavaScript Fonksiyonları: Kapsanımlar - Closures Javascript Fonksiyonları: Yerinde Çalıştırılan İsimsiz Fonksiyonlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne İçinde Fonksiyon - Metotlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne Yapılandırıcısı Olarak Fonksiyon Kullanma  (Bu makale) JavaScript Fonksiyonları: this Kullanımı JavaScript Fonksiyonlari: arguments Nesnesi JavaScript Fonksiyonları: rest Parametreleri JavaScript Fonksiyonları: Function Sınıfı JavaScript Fonksiyonları: getter ve setter Fonksiyonlar JavaScript Fonksiyonları: Arrow (ok) Fonksiyonları JavaScript Fonksiyonları: Üretici Fonksiyonlar - Generator Functions
Ekleyen: canora
Değiştiren: canora
18.06.16 23:34
JavaScript Fonksiyonları: Nesne Yapılandırıcısı Olarak Fonksiyon Kullanma
Bir fonksiyon bir nesne yapılandırmak için, hatta bir sınıf tanımlamak için kullanılabilir. Bu şekilde oluşturulan sınıfın adı fonksiyonun adı olur. Örnek: function Kisi(adi, soyadi) { this.adi = adi; this.soyadi = soyadi; this.kimlikYaz = function() { console.log(this.adi + " " + this.soyadi); }; } var ogretmen = new Kisi("Ahmet", "Geçe"); ogretmen.kimlikYaz(); // Nesnenin kimlikYaz metodunu çağır. Çıktısı: Ahmet Geçe Örnekteki  this  ifadesi, sınıfın örneğini (oluşturulan nesne) ifade eder.  this.adi   ifadesi de oluşturulan nesnenin adi özelliğini işaret eder. this.kimlikYaz  bir fonksiyon ifadesi olarak tanımlanmıştır. Bu da  Kisi  sınıfının bir metodudur. Bu şekilde tanımlanan bir sınıfın örneğini (nesne) oluşturmak için  new  operatörüyle beraber sınıf adı ve varsa parametreleri bildirilir. Dönen değer bir nesnedir ve örneğimizde olduğu gibi ( ogretmen  bir nesnedir) bir değişkene atayarak nesneyi bundan sonra bu değişken aracılğıyla (referans) kullanırız. Görüldüğü gibi son satırda Kisi sınıfının  kimlikYaz  metodu çağırılmakta ve sonuç olarak nesnenin  adi  ve  soyadi  özelliklerinin değerleri çıktıya yazılmaktadır. Sınıfın özellik ve metodları sınıf dışından da tanımlanabilir, sonradan eklenebilir. Fakat burada konumuz fonksiyonlar olduğundan bu konulara değinilmemiştir. Son olarak fonksiyon adının baş harfinin büyük yazıldığına dikkat edin. Zorunlu değildir ama JavaScript programlamada değişken ve fonksiyon isimleri için küçük harfle başlamak ve varsa sonraki kelimelerin baş harflerini büyük yazmak (lowerCamelCase), sınıf isimlerinde ise baş harfini büyük yazma (UpperCamelCase) tavsiye edilir. JavaScript Fonksiyonları ile İlgili Makaleler: JavaScript Fonksiyonları: Temel Kullanım JavaScript Fonksiyonları: Fonksiyonun Kendini Çağırması (Recursion) JavaScript Foksiyonları: Fonksiyon İfadeler - Function Expressions JavaScript Fonksiyonları: Kapsanımlar - Closures Javascript Fonksiyonları: Yerinde Çalıştırılan İsimsiz Fonksiyonlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne İçinde Fonksiyon - Metotlar JavaScript Fonksiyonları: Nesne Yapılandırıcısı Olarak Fonksiyon Kullanma  (Bu makale) JavaScript Fonksiyonları: this Kullanımı JavaScript Fonksiyonlari: arguments Nesnesi JavaScript Fonksiyonları: rest Parametreleri JavaScript Fonksiyonları: Function Sınıfı JavaScript Fonksiyonları: getter ve setter Fonksiyonlar JavaScript Fonksiyonları: Arrow (ok) Fonksiyonları JavaScript Fonksiyonları: Üretici Fonksiyonlar - Generator Functions
Ekleyen: canora

En fazla 3 eski durum gösterilir.