Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.

Makale Geçmişi

«« Makaleye geri dön
20.06.16 21:13
LINQ Sağlayıcıları (LINQ Providers)
LINQ yazımızda, LINQ ile farklı türdeki verileri sorgulayabileceğinizi belirtmiştik. Farklı ortamlarda bulunan verileri sorgulamak için LINQ Sağlayıcıları denilen farklı LINQ kütüphaneleri kullanılır. Bunlar; - Hafızadaki IEnumerable<T> arayüzünü uygulayan nesneleri sorgulamak için kullanılan "LINQ to Objects", - XML belgelerini XElement koleksiyonuna çevirerek LINQ komutlarının kullanımına imkan tanıyan "LINQ to XML" (XLINQ), - SQL Server Veritabanları ve SQL Server Compact Veritabanları üzerinde LINQ ile sorgulama yapmamızı sağlayan "LINQ to SQL" (DLINQ), - ADO.NET Datasetlerden sorgulama yapmanızı, dolayısıyla ADO.NET'in kullanabildiği tam XML desteği dahil tüm veritabanlarını sorgulamanızı sağlayan "LINQ to Datasets" - ADO.NET Entity Framework tarafından oluşturulan varlıkları sorgulamak için "LINQ to Entity" ve - Bir listesine şuradan ulaşabileceğiniz bir çok 3. parti LINQ sağlayıcılarıdır. Diğer LINQ Makaleleri: LINQ Örnekleri makalelerinde kullanılan verikaynağı LINQ (Language Integrated Query - Dile Entegre Edilmiş Sorgu) Nedir? LINQ Sağlayıcıları (LINQ Providers)  (Bu makale) LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) LINQ - Temel İşlemler - Bir Veri Kaynağı Bildirme ve Seçme (From ve Select) LINQ - Temel İşlemler - Süzme (Filtering) LINQ - Temel İşlemler - Sıralama (Ordering) LINQ - Temel İşlemler - Gruplama (Grouping) LINQ - Temel İşlemler - Birleştirme (Joining) LINQ - Deferred Execution - Ertelenmiş Çalıştırma LINQ - Immediate Execution - Anında Çalıştırma LINQ - Query Reuse - Sorgunun Yeniden Kullanımı LINQ - Kısıtlama (Restriction) Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - Select Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - SelectMany Kullanım Örnekleri LINQ - Bölümleme (Partitioning) Örnekleri LINQ - Sıralama (Ordering) Örnekleri LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri LINQ - Küme (Set) Örnekleri LINQ - Dönüşüm (Conversion) Örnekleri LINQ - Eleman (Element) Seçimi Örnekleri LINQ - Oluşturma (Generation) Örnekleri LINQ - Miktar Belirleyiciler (Quantifiers) Örnekleri LINQ - Yığın (Aggregate) Örnekleri LINQ - Birleştirme (Join) İşlemleri LINQ - Özel Dizilim (Custom Sequence) Örneği LINQ - Concat ve SequenceEqual İle Örnekle r
Ekleyen: canora
Değiştiren: canora
09.04.16 19:54
LINQ Sağlayıcıları (LINQ Providers)
LINQ yazımızda, LINQ ile farklı türdeki verileri sorgulayabileceğinizi belirtmiştik. Farklı ortamlarda bulunan verileri sorgulamak için LINQ Sağlayıcıları denilen farklı LINQ kütüphaneleri kullanılır. Bunlar; - Hafızadaki IEnumerable<T> arayüzünü uygulayan nesneleri sorgulamak için kullanılan "LINQ to Objects", - XML belgelerini XElement koleksiyonuna çevirerek LINQ komutlarının kullanımına imkan tanıyan "LINQ to XML" (XLINQ), - SQL Server Veritabanları ve SQL Server Compact Veritabanları üzerinde LINQ ile sorgulama yapmamızı sağlayan "LINQ to SQL" (DLINQ), - ADO.NET Datasetlerden sorgulama yapmanızı, dolayısıyla ADO.NET'in kullanabildiği tam XML desteği dahil tüm veritabanlarını sorgulamanızı sağlayan "LINQ to Datasets" - ADO.NET Entity Framework tarafından oluşturulan varlıkları sorgulamak için "LINQ to Entity" ve - Bir listesine şuradan ulaşabileceğiniz bir çok 3. parti LINQ sağlayıcılarıdır.
Ekleyen: canora

En fazla 3 eski durum gösterilir.