Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.

Soru Geçmişi

«« Soruya geri dön
29.06.17 23:38
Randevu Rehberlik sistemi Okulumuza yapmaya çalışıyorum yapamadım
Okulumuza Randevu sistemi yapmaya çaşıyorum. Her öğretmenin rehberlik Günleri farklı Rehberlik tablosundan Öğretmenleri Dropdownlistle çekiyorum. Standart Calendar kontrolü kullanıyorum. Calendar kontrolündeki değeri TextBox'a yazdırıyorum,  oardan da veritabanına kayıt ettiriyorum. Yapamadığım ve yapmak istediğimse öğretmenin sadece müsait tarihleri nasıl seçtirebilirim? OgretmenId ye göre Rehberlik Tablosunda RehberlikTarihi günleri veri tabanında var. Basit birşey olsada olur kırmızı yeşil gibi mesela rehberlik saati olmadığı günler kırmızı seçilemesin gibi buraya kadar yapabildim kaldım. Bir türlü beceremedim. aspx.cs kodum ...public partial class OgrenciPaneli_RandevuEkle : System.Web.UI.Page { Fonksiyon system = new Fonksiyon(); string OgretmenId = ""; public string GeciciSayfaId = Degerler.Sayim(); protected UyeKontrolSonucu UyeBilgileri; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { UyeBilgileri = UyeOturumSinifi.getOturumKontrol(); if (UyeBilgileri.OturumActi == false) { Response.Redirect("Login.aspx", true); } else { lblAdmin.Text = UyeBilgileri.Detaylari.AdiSoyAdi; } OgretmenId = Request.QueryString["OgretmenId"]; if (HiddenField1.Value.Length < 1) { GeciciSayfaId = Degerler.Sayim(); HiddenField1.Value = GeciciSayfaId; } if (Page.IsPostBack == false) { KategoriCek(); dropOgretmenId.SelectedValue = OgretmenId; } } protected void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e) { int HeyetId; HeyetId = 0; string id; using (SqlHelper helper = new SqlHelper()) { SqlParameter parmOut = new SqlParameter("@new_identity", SqlDbType.Int); parmOut.Direction = ParameterDirection.Output; id = helper.CommandText("sp_RandevuEkle") .CommandType(CommandType.StoredProcedure) .Parameters(param => param .Add("UyeId", Session["UyeId"].ToString()) .Add("HeyetId", HeyetId) .Add("RandevuTarihi", TextBox1.Text) .Add("OgretmenId", dropOgretmenId.SelectedValue) .Add(parmOut)) .ExecuteScalar().ToString(); } Response.Write("<script>alert('Tebrikler!!! Randevu isteğiniz başarı ile ulaşmıştır. ') ; window.location.href='RandevuEkle.aspx'</script>"); } void KategoriCek() { DataTable dtSayfaKategoriler = system.GetDataTable("Select * from BilOgretmenler"); dropOgretmenId.Items.Add("Seçiniz"); dropOgretmenId.Items[0].Value = ""; int sira = 1; for (int i = 0; i < dtSayfaKategoriler.Rows.Count; i++) { DataRow drSayfaKategori = dtSayfaKategoriler.Rows[i]; dropOgretmenId.Items.Add(drSayfaKategori["AdiSoyadi"].ToString() + " " + drSayfaKategori["UyeSoyadi"].ToString()); dropOgretmenId.Items[sira].Value = drSayfaKategori["OgretmenId"].ToString(); sira++; } } protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) { TextBox1.Text = Calendar1.SelectedDate.ToShortDateString(); } } html yani .aspx kodum ... <%=HiddenField1.Value %> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Değiştir" /> <asp:HiddenField ID="HiddenField1" runat="server" /> <asp:Label ID="lblAdmin" runat="server" Text="Label"></asp:Label> <asp:DropDownList class="form-control" ID="dropOgretmenId" runat="server"></asp:DropDownList> </br> <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox> <asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server" SelectionMode="DayWeek" OnSelectionChanged="Calendar1_SelectionChanged"></asp:Calendar> </br> <asp:Button ID="btnEkle" runat="server" onclick="btnEkle_Click" Text="RANDEVU İSTE" CssClass="btn btn-inline btn-danger-outline" />
Ekleyen: aeyman
Değiştiren: cevapsitesi
29.06.17 20:48
Randevu Rehberlik sistemi Okulumuza yapmaya çalışıyorum yapamadım
...Okulumuza Randevu sistemi yapmaya çaşıyorum. Her öğretmenin rehberlik Günleri farklı Rehberlik tablosundan Öğretmenleri Dropdownlistle çekiyorum. Standart clander kullanıyorum  clender deki değeri textboxa yazdırıyorum ordanda veritabanına kayıt ettiriyorum. yapamadığım ve yapmak istediğimse öğretmenin sadece müsait tarihleri nasıl seçtirebilirim? OgretmenIdye göre Rehberlik Tablosunda RehberlikTarihi günleri veri tabanında var. Basit birşey olsada olur kırmızı yeşil gibi mesela rehberlik saati olmadığı günler kırmızı seçilemesin gibi buraya kadar yapabildim kaldım  bir türlü beceremedim. aspx.cs kodum ...public partial class OgrenciPaneli_RandevuEkle : System.Web.UI.Page { Fonksiyon system = new Fonksiyon(); string OgretmenId = ""; public string GeciciSayfaId = Degerler.Sayim(); protected UyeKontrolSonucu UyeBilgileri; protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { UyeBilgileri = UyeOturumSinifi.getOturumKontrol(); if (UyeBilgileri.OturumActi == false) { Response.Redirect("Login.aspx", true); } else { lblAdmin.Text = UyeBilgileri.Detaylari.AdiSoyAdi; } OgretmenId = Request.QueryString["OgretmenId"]; if (HiddenField1.Value.Length < 1) { GeciciSayfaId = Degerler.Sayim(); HiddenField1.Value = GeciciSayfaId; } if (Page.IsPostBack == false) { KategoriCek(); dropOgretmenId.SelectedValue = OgretmenId; } } protected void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e) { int HeyetId; HeyetId = 0; string id; using (SqlHelper helper = new SqlHelper()) { SqlParameter parmOut = new SqlParameter("@new_identity", SqlDbType.Int); parmOut.Direction = ParameterDirection.Output; id = helper.CommandText("sp_RandevuEkle") .CommandType(CommandType.StoredProcedure) .Parameters(param => param .Add("UyeId", Session["UyeId"].ToString()) .Add("HeyetId", HeyetId) .Add("RandevuTarihi", TextBox1.Text) .Add("OgretmenId", dropOgretmenId.SelectedValue) .Add(parmOut)) .ExecuteScalar().ToString(); } Response.Write("<script>alert('Tebrikler!!! Randevu isteğiniz başarı ile ulaşmıştır. ') ; window.location.href='RandevuEkle.aspx'</script>"); } void KategoriCek() { DataTable dtSayfaKategoriler = system.GetDataTable("Select * from BilOgretmenler"); dropOgretmenId.Items.Add("Seçiniz"); dropOgretmenId.Items[0].Value = ""; int sira = 1; for (int i = 0; i < dtSayfaKategoriler.Rows.Count; i++) { DataRow drSayfaKategori = dtSayfaKategoriler.Rows[i]; dropOgretmenId.Items.Add(drSayfaKategori["AdiSoyadi"].ToString() + " " + drSayfaKategori["UyeSoyadi"].ToString()); dropOgretmenId.Items[sira].Value = drSayfaKategori["OgretmenId"].ToString(); sira++; } } protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) { TextBox1.Text = Calendar1.SelectedDate.ToShortDateString(); } } html yani .aspx kodum ... <%=HiddenField1.Value %> <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Değiştir" /> <asp:HiddenField ID="HiddenField1" runat="server" /> <asp:Label ID="lblAdmin" runat="server" Text="Label"></asp:Label> <asp:DropDownList class="form-control" ID="dropOgretmenId" runat="server"></asp:DropDownList> </br> <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox> <asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server" SelectionMode="DayWeek" OnSelectionChanged="Calendar1_SelectionChanged"></asp:Calendar> </br> <asp:Button ID="btnEkle" runat="server" onclick="btnEkle_Click" Text="RANDEVU İSTE" CssClass="btn btn-inline btn-danger-outline" />
Ekleyen: aeyman

En fazla 3 eski durum gösterilir.