Yazılım.
CevapSitesi.com Beta!
Çözüm Noktası
Facebook, Twitter, Google+ veya e-posta ile paylaşın.
| Sorular | Makaleler | Üyeler | Etiketler  | İletişim
Soru sormak ya da cevap vermek için;
giriş yapın veya üye olun.

Sosyal medya hesaplarınızla da giriş yapabilirsiniz.

Makale Geçmişi

«« Makaleye geri dön
20.06.16 21:20
LINQ - Eleman (Element) Seçimi Örnekleri
Bu makalede bazı örneklerde kullanılan veri kaynağını görmek için tıklayın . First İle İlk Elemanı Seçme First (ilk) yöntemi, listenin ilk elemanını seçip döndürür. Dönen elemanın tipi liste elemanlarının tipinde (örneğimizde Kayit ) olacaktır. Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgilerini içeren bir veri kaynağından bayan öğrencileri seçerek oluşturduğu listenin ilk elemanını seçer. var Ogrenciler = OgrencileriGetir(); Kayit ListedekiIlkBayanOgrenci = ( from Ogrenci in Ogrenciler where Ogrenci.Cinsiyet == "Bayan" select Ogrenci ).First(); Console.WriteLine("Listedeki ilk bayan öğrenci :"); Console.WriteLine("{0} {1}", ListedekiIlkBayanOgrenci.Adi, ListedekiIlkBayanOgrenci.Soyadi ); Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Listedeki ilk bayan öğrenci : Jale İkinci Aynı örnek, LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) ile şu şekilde yazılabilir: var Ogrenciler = OgrencileriGetir(); Kayit ListedekiIlkBayanOgrenci = Ogrenciler.Where(Ogrenci=>Ogrenci.Cinsiyet == "Bayan").First(); Console.WriteLine("Listedeki ilk bayan öğrenci :"); Console.WriteLine("{0} {1}", ListedekiIlkBayanOgrenci.Adi, ListedekiIlkBayanOgrenci.Soyadi); Console.ReadLine(); First İle Şarta Uyan İlk Elemanı Seçme First (ilk) yönteminin ikinci kullanımı, listede verilen şarta uyan ilk kaydın seçilmesi için kullaınlır. Dönen elemanın tipi liste elemanlarının tipinde (örneğimizde Kayit) olacaktır. Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgilerini içeren bir veri kaynağından (erkek ve bayanlar dahil) ilk bayan öğrenciyi seçer. var Ogrenciler = OgrencileriGetir(); var ListedekiIlkBayanOgrenci = Ogrenciler.First(Ogrenci => Ogrenci.Cinsiyet == "Bayan"); Console.WriteLine("Listedeki ilk bayan öğrenci :"); Console.WriteLine("{0} {1}", ListedekiIlkBayanOgrenci.Adi, ListedekiIlkBayanOgrenci.Soyadi); Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Listedeki ilk bayan öğrenci : Jale İkinci FirstOrDefault İle İlk Elemanı Veya Yoksa Varsayılan Bir Değer Seçme FirstOrDefault (ilk veya varsayılan) yöntemi, listedeki ilk elemanı, listede hiç eleman yoksa listenin eleman türünün varsayılan değerini seçer. Örneğin listede hiç eleman yoksa ve listedeki elemanlar tamsayı ise tamsayıların varsayalın değerini (0), bir nesne ise null değerini döndürür. Aşağıdaki örnek, boş bir tamsayı dizisi ve yine boş bir Kayit sınıfı dizisi üzerinde FirstOrDefault yöntemini çalıştırır. Dizidelerde eleman olmadığ için tamsayıların varsayılan değerini (0) ve sınıfların varsayılan değerini (null) seçer. int[] Sayilar = { }; Kayit[] Ogrenciler = { }; int IlkTamsayiVeyaVarsayilanTamsayi = Sayilar.FirstOrDefault(); Kayit IlkVeyaVarsayilanKayitDegeri = Ogrenciler.FirstOrDefault(); Console.WriteLine("Dizilerdeki ilk elemanlar veya eleman yoksa varsayılan değerler :"); Console.WriteLine(IlkTamsayiVeyaVarsayilanTamsayi); Console.WriteLine(IlkVeyaVarsayilanKayitDegeri == null ? "null" : IlkVeyaVarsayilanKayitDegeri.Adi); Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Dizilerdeki ilk elemanlar veya eleman yoksa varsayılan değerler : 0 null FirstOrDefault İle Şarta Uyan İlk Elemanı Veya Yoksa Varsayılan Bir Değer Seçme FirstOrDefault (ilk veya varsayılan) yönteminin ikinci kullanım şeklinde, listedeki verilen bir şarta uyan elemanlardan ilk elemanı veya şarta uyan hiç eleman yoksa listenin eleman tipinin varsayılan değerini seçebilirsiniz. Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgileirini içeren bir listedeki 2003 doğumlu öğrencileri seçer. Ancak listede 2003 doğumlu öğrenci olmadığından öğrenci kaydını temsil eden Kayit sınıfının varsayılan değerini (null) seçer ve buna göre çıktıyı düzenler. var Ogrenciler = OgrencileriGetir(); var SecilenOgrenci = Ogrenciler.FirstOrDefault(Ogrenci => Ogrenci.DogumTarihi.Year == 2003); Console.WriteLine("2003 yılında doğan öğrenci {0}.", SecilenOgrenci == null ? "yok" : "var"); Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : 2003 yılında doğan öğrenci yok. ElementAt İle Belirtilen Konumdaki Elemanı Seçme ElementAt yöntemi, listenin belirtilen siradaki elemanını seçer. Elemanların sıra numarası 0'dan başlar (ilk elemanın sıra numarası 0, ikincininki 1 ...). Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgilerini içeren bir veri kaynağından bayan öğrencileri seçerek oluşturduğu listedeki 2. bayan öğrenciyi seçer ve bilgilerini çıktıya yazar. var Ogrenciler = OgrencileriGetir(); var ListedekiIkinciBayanOgrenci = ( from Ogrenci in Ogrenciler where Ogrenci.Cinsiyet == "Bayan" select Ogrenci ).ElementAt(1); Console.WriteLine("Listedeki 2. bayan öğrenci :"); Console.WriteLine("{0} {1}", ListedekiIkinciBayanOgrenci.Adi, ListedekiIkinciBayanOgrenci.Soyadi); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Listedeki 2. bayan öğrenci : Fatma Teyze Aynı örnek, LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) ile şu şekilde yazılabilir: var Ogrenciler = OgrencileriGetir(); var ListedekiIkinciBayanOgrenci = Ogrenciler.Where(Ogrenci => Ogrenci.Cinsiyet == "Bayan").ElementAt(1); Console.WriteLine("Listedeki 2. bayan öğrenci :"); Console.WriteLine("{0} {1}", ListedekiIkinciBayanOgrenci.Adi, ListedekiIkinciBayanOgrenci.Soyadi); Kaynak: https://code.msdn.microsoft.com/101-LINQ-Samples-3fb9811b Diğer LINQ Makaleleri: LINQ Örnekleri makalelerinde kullanılan verikaynağı LINQ (Language Integrated Query - Dile Entegre Edilmiş Sorgu) Nedir? LINQ Sağlayıcıları (LINQ Providers) LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) LINQ - Temel İşlemler - Bir Veri Kaynağı Bildirme ve Seçme (From ve Select) LINQ - Temel İşlemler - Süzme (Filtering) LINQ - Temel İşlemler - Sıralama (Ordering) LINQ - Temel İşlemler - Gruplama (Grouping) LINQ - Temel İşlemler - Birleştirme (Joining) LINQ - Deferred Execution - Ertelenmiş Çalıştırma LINQ - Immediate Execution - Anında Çalıştırma LINQ - Query Reuse - Sorgunun Yeniden Kullanımı LINQ - Kısıtlama (Restriction) Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - Select Kullanım Örnekleri LINQ - Yansıtma (Projection) - SelectMany Kullanım Örnekleri LINQ - Bölümleme (Partitioning) Örnekleri LINQ - Sıralama (Ordering) Örnekleri LINQ - Gruplama (Grouping) Örnekleri LINQ - Küme (Set) Örnekleri LINQ - Dönüşüm (Conversion) Örnekleri LINQ - Eleman (Element) Seçimi Örnekleri  (Bu makale) LINQ - Oluşturma (Generation) Örnekleri LINQ - Miktar Belirleyiciler (Quantifiers) Örnekleri LINQ - Yığın (Aggregate) Örnekleri LINQ - Birleştirme (Join) İşlemleri LINQ - Özel Dizilim (Custom Sequence) Örneği LINQ - Concat ve SequenceEqual İle Örnekle r
Ekleyen: canora
Değiştiren: canora
10.04.16 22:58
LINQ - Eleman (Element) Seçimi Örnekleri
Bu makalede bazı örneklerde kullanılan veri kaynağını görmek için tıklayın . First İle İlk Elemanı Seçme First (ilk) yöntemi, listenin ilk elemanını seçip döndürür. Dönen elemanın tipi liste elemanlarının tipinde (örneğimizde Kayit ) olacaktır. Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgilerini içeren bir veri kaynağından bayan öğrencileri seçerek oluşturduğu listenin ilk elemanını seçer. var Ogrenciler = OgrencileriGetir (); Kayit ListedekiIlkBayanOgrenci = ( from Ogrenci in Ogrenciler where Ogrenci . Cinsiyet == "Bayan" select Ogrenci ). First (); Console . WriteLine ( "Listedeki ilk bayan öğrenci :" ); Console . WriteLine ( "{0} {1}" , ListedekiIlkBayanOgrenci . Adi , ListedekiIlkBayanOgrenci . Soyadi ); Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Listedeki ilk bayan öğrenci : Jale İkinci Aynı örnek, LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) ile şu şekilde yazılabilir: var Ogrenciler = OgrencileriGetir (); Kayit ListedekiIlkBayanOgrenci = Ogrenciler . Where ( Ogrenci => Ogrenci . Cinsiyet == "Bayan" ). First (); Console . WriteLine ( "Listedeki ilk bayan öğrenci :" ); Console . WriteLine ( "{0} {1}" , ListedekiIlkBayanOgrenci . Adi , ListedekiIlkBayanOgrenci . Soyadi ); Console.ReadLine(); First İle Şarta Uyan İlk Elemanı Seçme First (ilk) yönteminin ikinci kullanımı, listede verilen şarta uyan ilk kaydın seçilmesi için kullaınlır. Dönen elemanın tipi liste elemanlarının tipinde (örneğimizde Kayit) olacaktır. Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgilerini içeren bir veri kaynağından (erkek ve bayanlar dahil) ilk bayan öğrenciyi seçer. var Ogrenciler = OgrencileriGetir (); var ListedekiIlkBayanOgrenci = Ogrenciler . First ( Ogrenci => Ogrenci . Cinsiyet == "Bayan" ); Console . WriteLine ( "Listedeki ilk bayan öğrenci :" ); Console . WriteLine ( "{0} {1}" , ListedekiIlkBayanOgrenci . Adi , ListedekiIlkBayanOgrenci . Soyadi ); Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Listedeki ilk bayan öğrenci : Jale İkinci FirstOrDefault İle İlk Elemanı Veya Yoksa Varsayılan Bir Değer Seçme FirstOrDefault (ilk veya varsayılan) yöntemi, listedeki ilk elemanı, listede hiç eleman yoksa listenin eleman türünün varsayılan değerini seçer. Örneğin listede hiç eleman yoksa ve listedeki elemanlar tamsayı ise tamsayıların varsayalın değerini (0), bir nesne ise null değerini döndürür. Aşağıdaki örnek, boş bir tamsayı dizisi ve yine boş bir Kayit sınıfı dizisi üzerinde FirstOrDefault yöntemini çalıştırır. Dizidelerde eleman olmadığ için tamsayıların varsayılan değerini (0) ve sınıfların varsayılan değerini (null) seçer. int [] Sayilar = { }; Kayit [] Ogrenciler = { }; int IlkTamsayiVeyaVarsayilanTamsayi = Sayilar . FirstOrDefault (); Kayit IlkVeyaVarsayilanKayitDegeri = Ogrenciler . FirstOrDefault (); Console . WriteLine ( "Dizilerdeki ilk elemanlar veya eleman yoksa varsayılan değerler :" ); Console . WriteLine ( IlkTamsayiVeyaVarsayilanTamsayi ); Console . WriteLine ( IlkVeyaVarsayilanKayitDegeri == null ? "null" : IlkVeyaVarsayilanKayitDegeri . Adi ); Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Dizilerdeki ilk elemanlar veya eleman yoksa varsayılan değerler : 0 null FirstOrDefault İle Şarta Uyan İlk Elemanı Veya Yoksa Varsayılan Bir Değer Seçme FirstOrDefault (ilk veya varsayılan) yönteminin ikinci kullanım şeklinde, listedeki verilen bir şarta uyan elemanlardan ilk elemanı veya şarta uyan hiç eleman yoksa listenin eleman tipinin varsayılan değerini seçebilirsiniz. Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgileirini içeren bir listedeki 2003 doğumlu öğrencileri seçer. Ancak listede 2003 doğumlu öğrenci olmadığından öğrenci kaydını temsil eden Kayit sınıfının varsayılan değerini (null) seçer ve buna göre çıktıyı düzenler. var Ogrenciler = OgrencileriGetir (); var SecilenOgrenci = Ogrenciler . FirstOrDefault ( Ogrenci => Ogrenci . DogumTarihi . Year == 2003 ); Console . WriteLine ( "2003 yılında doğan öğrenci {0}." , SecilenOgrenci == null ? "yok" : "var" ); Console.ReadLine(); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : 2003 yılında doğan öğrenci yok. ElementAt İle Belirtilen Konumdaki Elemanı Seçme ElementAt yöntemi, listenin belirtilen siradaki elemanını seçer. Elemanların sıra numarası 0'dan başlar (ilk elemanın sıra numarası 0, ikincininki 1 ...). Aşağıdaki örnek, öğrenci bilgilerini içeren bir veri kaynağından bayan öğrencileri seçerek oluşturduğu listedeki 2. bayan öğrenciyi seçer ve bilgilerini çıktıya yazar. var Ogrenciler = OgrencileriGetir (); var ListedekiIkinciBayanOgrenci = ( from Ogrenci in Ogrenciler where Ogrenci . Cinsiyet == "Bayan" select Ogrenci ). ElementAt ( 1 ); Console . WriteLine ( "Listedeki 2. bayan öğrenci :" ); Console . WriteLine ( "{0} {1}" , ListedekiIkinciBayanOgrenci . Adi , ListedekiIkinciBayanOgrenci . Soyadi ); Örneğin çıktısı şöyle olacaktır : Listedeki 2. bayan öğrenci : Fatma Teyze Aynı örnek, LINQ Yöntem Sözdizimi (LINQ Method Syntax) ile şu şekilde yazılabilir: var Ogrenciler = OgrencileriGetir (); var ListedekiIkinciBayanOgrenci = Ogrenciler . Where ( Ogrenci => Ogrenci . Cinsiyet == "Bayan" ). ElementAt ( 1 ); Console . WriteLine ( "Listedeki 2. bayan öğrenci :" ); Console . WriteLine ( "{0} {1}" , ListedekiIkinciBayanOgrenci . Adi , ListedekiIkinciBayanOgrenci . Soyadi );
Ekleyen: canora

En fazla 3 eski durum gösterilir.